Dim Categori

Cyfwisgoedd Anifeiliaid Ofnadwy

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Fedri di gredu’r cyfwisgoedd anifeiliaid ofnadwy yma.

Dwi’n siŵr yn ein hoes ni ein bod wedi gweld rhai cyfwisgoedd anifeiliaid eithaf gwallgof.

Yn bersonol, dwi’n casáu’r holl gyfwisgoedd anifeiliaid yma.

Ond os wyt ti eisiau gwisgo dy gi mewn gwisg coblyn a’i wthio mewn pram, a rhoi twtw  i fochdew, mae hynny’n iawn. Os nad wyt ti’n anafu neu’n peryglu dy anifail anwes mewn unrhyw ffordd, yna nid oes gen i broblem efo hynny. Ond mae creulondeb anifeiliaid ar y llaw arall, yn rhywbeth dwi’n gryf yn ei erbyn.

Fe ddylet ti wybod nad yw’r erthygl yma am y cŵn tylwyth teg, neu’r cathod mewn hetiau, mae’r erthygl yma yn trafod cyfwisgoedd llawer gwaeth nag unrhyw gyfwisg ti wedi’i weld erioed, yn waeth na’r modrwyau rhad ti’n ei gael mewn cracer, sydd yn mynd ymlaen ond byth yn dod i ffwrdd, ac yn waeth na’r arian gwrthstaen sydd yn troi dy groen yn wyrdd. Efallai bydd y rhain hefyd yn troi dy groen yn wyrdd, ond am reswm gwahanol yn gyfan gwbl.

Pan glywais am y cyfwisgoedd yma i gychwyn, roedd fy ngheg yn led agored yn methu credu. Bydd hyn yn dy ddiflasu. Roedd yn diflasu fi.

Os wyt ti erioed wedi bod yn flin am anifeiliaid yn cael eu caethiwo mewn cawell bychan iawn (yn llawer rhy fach iddynt) mewn siopau anifeiliaid anwes neu mewn sŵau, yna yn bendant ni fyddet ti’n hapus iawn gyda chynllun swfenîr diflas newydd Tsieina.

Yn Tsieina mae mympwy newydd wedi cychwyn yn ddiweddar, sydd yn symud creulondeb anifeiliaid i lefel gwbl newydd.

Cyfwisgoedd anifeiliaid.

Ar yr olwg gyntaf, ymddangosai hyn fel math o jôc sâl., ond wrth i mi ymchwilio ymhellach i’r pwnc yma, mae’r torchau allwedd (keyrings) anifeiliaid yma yn gwerthu’n sydyn yn Tsieina.

Wir i ti, mae pobl yn Tsieina (masnachwyr stryd) yn gwerthu amffibiad byw mewn bagiau plastig bach am lai nag punt. Maent yn galw’r creaduriaid pwrs yma yn “Lucky Charms”.

Mae crwbanod, pysgod, madfallod a miliynau o greaduriaid tebyg yn dod yn nwyddau diweddaraf Tsieina.

Mae’r gwerthwyr yn hawlio bod y bagiau bach clir yma, lle mae’r creaduriaid wedi’u trapio, yn cynnwys crisialau ocsigen a maetholion angenrheidiol eraill er mwyn i’r creaduriaid para’n fyw. Dwi’n amau’n gryf bod y creaduriaid yn aros yn fyw llawer mwy nag diwrnod neu ddau yn y bagiau yma, cyn iddynt farw o ddiffyg ocsigen. Ond mae’n fwy na hynny. Nid oes lle i symud yn y torchau allwedd blastig yma. Mae’r creaduriaid yn cael eu trapio mewn bagiau plastig, a’u gwerthu er mwyn cael eu rhoi ar swp o allweddi, a’u trin heb ofal, fel pob torch allwedd ffyddlon dda. Mae anifeiliaid yn haeddu triniaeth llawer fwy caredig. Dwi’n meddwl ei fod yn ffiaidd.

Mae torch allwedd yn beth da i ddim, rhywbeth mae pawb wrth ei fodd yn casglu, rhywbeth sydd gan bawb ond prin byth yn rhoi llawer o ofal iddynt, maent yna i gyflawni pwrpas ac i adnabod dy allweddi, i gadw nhw i gyd mewn un lle, dim mwy. Nid yw torch allwedd yn gartref gweddus i unrhyw greadur. Mae’r mympwy yn warthus. Ac mae’r ffaith bod cyfreithiau lleol yn golygu bod gwerthu’r eitemau yma yn gwbl gyfreithiol, yn gwylltio fi a llawer o bobl eraill.

Mae sawl hyrwyddwr hawliau anifeiliaid wedi mynegi eu hanghymeradwyaeth gyflawn a llwyr drwy arwyddo deiseb, sydd ar gael ar AVAAZ.org. Mae dros 143,000 o lofnodion wedi’u casglu yn barod yn y gobaith o atal y gwerthiant o’r torchau allwedd anifeiliaid yma. Dwi – am un – eisiau i’r mympwy yma ddod i ben.

Mae’r greadigaeth a’r gwerthiant o’r torchau allwedd yma yn ofnadwy. Maent yn symud creulondeb anifeiliaid i lefel arall, ac os nad yw hynny yn ddigon i wneud ti’n flin efo’r bobl sydd yn cyflawni’r math yma o fanwerthu, mae yna hefyd beryglon i iechyd dynol o fod mor agos â hynny i anifeiliaid sy’n marw, fel crwbanod sydd yn aml yn cario bacteria fel salmonela.

Nid oes cyfreithiau creulondeb i anifeiliaid yn Tsieina ar hyn o bryd, yn bersonol dwi’n meddwl bod angen gwneud rhywbeth am hynny.

Mae’r erthygl yma’n crynhoi fy nheimladau wrth i mi feddwl am y creulondeb i anifeiliaid sydd yn digwydd yn fyd-eang. Dwi’n gobeithio dy fod di hefyd wedi cael dy effeithio o ddarganfod am y driniaeth wael o anifeiliaid anwes torch allwedd.

Arwydda’r ddeiseb yma.

DELWEDD: yummypets

Erthygl Berthnasol: EU Bans Sale Of All Animal-Tested Cosmetics

Gwybodaeth – Diwylliant

Gwybodaeth – Dy Hawliau

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl