Cyhoeddiadau Lemonêd

By -
Dim Sylwadau

Siwmae! Ni yw Cyhoeddiadau Lemonêd, grŵp o bobl ifanc o Dde Cymru sy’n ysgrifennu, darlunio ac yn cyhoeddi cyfres o lyfrau dwyieithog ynglŷn ag iechyd meddyliol a straeon plant.

Ein nod ni yw i dysgu pobl ifanc pan mae bywyd yn rhoi chi lemwns rhaid creu lemonêd! Rydym yn ysgrifennu llyfrau gyda themâu iechyd meddwl a bwlio i helpu plant o wahanol oedrannau i oresgyn newidiadau yn eu bywydau a allai beri gofid neu god yn anodd. Mae ein grŵp yn cynnwys Zoë sy’n Bennaeth Marchnata, Megan sy’n Brif Awdur, Seren sy’n Brif ddarlunydd, Katie sy’n Rheolwr Gweithredai, Arianwen sy’n Olygydd ac Ebony sy’n ein Hymchwilydd. Mae Cyhoeddiadau Lemonêd yn fenter gymdeithasol a gefnogir gan YRP ac YEPS yn bartneriaeth â Shauna a Tom fel ein Rheolwyr a’n darparwyr Cyllid. Mae ein grŵp eisoes yn cael ei gydnabod ac rydym yn falch o’r holl waith caled y mae pob unigolyn wedi’i wneud i wneud hyn yn llwyddiant. Mae Seren wedi ennill Arloeswr Ifanc y Flwyddyn 2019, ac mae’r grŵp wedi ennill Gwobr Menter y Flwyddyn 2019 i gydnabod ein gwaith caled a’n hymroddiad i’r grŵp.

Ein nod in yw i ymgysylltu a gymaint o bobl ifanc a sy’n bosib trwy ein storiau ac annog bywyd iachus

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl