Dim Categori

Cylchlythyr newydd sbon y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

By -
Dim Sylwadau

Mae’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc wedi lansio ei gylchlythyr ar gyfer yr hydref, a bydd yn cael ei gyhoeddi bob tymor o hyn ymlaen. Darllenwch y cylchlythyr i gael manylion am sut i gymryd rhan yng ngwaith y Pwyllgor, yr hyn y bydd y Pwyllgor yn ei wneud y tymor hwn ac, yn bwysicaf oll, sut i ddweud eich dweud!

Edrychwn ymlaen at glywed gennych

Cylchlythyr Cymraeg

Gallwch hefyd ddweud eich dweud ar lyfr ymwelwyr
pleidleisio ar-lein newydd y Cynulliad sydd ar gael yma:
http://pleidleisiwch2011.wordpress.com

Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc
RHADBOST SWC 3358
Bae Caerdydd
CF99 1GY
E: Children.&YoungPeopleCommittee@Cymru.gov.uk
T: 029 2089 8149
T: 029 2089 8021
Dilynwch y Cynulliad ar Facebook a Twitter
a gwelwch ni ar Flickr, YouTube a Vimeo.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl