Cymru yn erbyn Awstria: ‘Super Ben’ yn cadw gobeithio Cymru yn fyw!

By -
Dim Sylwadau

Roedd hon yn gêm yr oedd yn rhaid i Gymru ei hennill os oedd dynion Chris Coleman eisiau cadw eu gobeithion o gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia yn fyw. Cyn y gêm yma, roedd Cymru wedi ennill un a chael pump gêm gyfartal.

Gwastraffodd y ddau dîm llawer o gyfleoedd  yn ystod yr hanner cyntaf. Roedden nhw ben ben a’i gilydd mewn brwydr rwystredig ac roedd yr amddiffyn fel wal frics ar y ddwy ochr. Gorffennodd yr hanner cyntaf heb yr un gôl i wahanu Cymru ac Awstria.

Dydw i ddim yn siŵr beth ddwedodd Coleman wrth y tîm yn ystod hanner amser ond pan ddechreuodd yr ail hanner roedd Cymru yn awchu i ennill ac roedd ganddynt lawer mwy o egni. Newidiodd Chris Coleman o’i ffurfiant arferol, 5-4-1, i’r ffurfiant 4-2-3-1 sydd yn fwy ymosodol. Roedd wir angen mwy o ymosod yn y gêm amddiffynnol iawn yma.

Roedd hi’n dal yn 0-0 erbyn y 74 munud ond roedd Cymru yn edrych fel y tîm gorau. Daeth Hal Robson-Kanu a Ben Woodburn ar y cae fel eilyddion. Roedd y tîm gartref angen rhywbeth arbennig. Canodd y stadiwm yr anthem genedlaethol er mwyn ceisio ysbrydoli’r chwaraewyr. Rydw i’n eithaf siŵr mai dyma’r foment collais fy llais wrth wylio o’r dorf. Bron yn syth ar ôl i’r anthem orffen, fe wnaeth y llanc ifanc a thalentog, 17 oed, o Lerpwl, Tom Woodburn, saethu’n gryf i gefn y rhwyd o ugain troedfedd allan.  Aeth y stadiwm yn wyllt!

Arhosodd y gêm yn 1-0 tan ddiwedd y gêm. Fe ddaeth rhagor o gyfleoedd i sgorio ac yr un adeg roedd hi’n edrych fel y gallai droi yn 2-0, er enghraifft cic droellog Gareth Bale, ond arhosodd y sgôr yn 1-0.

Roedd y gêm rhwng Iwerddon a Georgia yn gêm gyfartal.  Mae’r cyfle sydd gan Gymru o gyrraedd Cwpan y Byd felly yn dal yn fyw, ond maen nhw’n 3ydd yn y grŵp. Mae pêl droed Cymru hefyd wedi darganfod seren ddisglair newydd yn ‘Super Ben’ Woodburn. Mae 3 gêm ar ôl ac mae rhaid i Gymru barhau i ennill. Mae’r gêm nesaf yn erbyn Moldova nos Fawrth, 7:45.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl