Cymru yn erbyn Moldova

By -
Dim Sylwadau

Roedd Cymru wedi curo Awstria yn y gêm ddiwethaf ac yn gwybod bod rhaid iddyn nhw ennill ym Moldova. Roedd e’n gêm bwysig iawn arall ar y llwybr i Gwpan y Byd. Roedd y Cymry yn gwisgo eu cit melyn newydd digartref achos roedd Moldova yn gwisgo coch.

Roedd yr hanner cyntaf yn hanner ofnus tu hwnt! Roedd Moldova yn amddiffyn yn dda a Chymru yn ymosod yn wan a doedd e ddim yn edrych fel roedd y chwaraewyr yn benderfynol am ennill y gêm. Cafodd Cymru rhai cyfleoedd i sgorio ond doedd y bêl byth yn bennu lan yng nghefn y gôl. Gorffennodd yr hanner cyntaf yn ddi-sgôr.

Roedd hi’n debyg i’r gêm yn erbyn Awstria achos daeth Cymru mas eto fel tîm gwell yn yr ail hanner. Ond eto, roedd yr ail hanner yn rhwystredig i ddechrau gyda. Doedd Gareth Bale ddim ar ei orau a doedd dim chwaraewr yn serennu i Gymru. Yna, daeth Ben Woodburn ymlaen a chreu effaith arall yn syth ar y gêm. Creodd Woodburn rhediad anhygoel cyn croesi’r bêl mewn i ben Hal Robson-Kanu, a rhoi Cymru yn y blaen gan un gôl. Sgoriodd Aaron Ramsey hefyd yn ystod amser ychwanegol i sicrhau bod y canlyniad yn ddiogel. Y sgôr terfynol oedd 0-2 i Gymru.

Symudodd Cymru i ail, o flaen Iwerddon ond 4 pwynt tu ôl i Serbia. Y siawns mwyaf realistig sydd gan Gymru o gyrraedd Cwpan y Byd yw trwy ddod yn ail a chwarae gêm yn erbyn tîm arall ddaeth yn ail. Mae 2 gêm ar ôl sydd yn digwydd ar ddechrau mis Hydref. A gall Cymru cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf yn 60 mlynedd?

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl