Cymru yn erbyn yr Alban

By -
Dim Sylwadau

Am y tro cyntaf mewn degawdau, roedd yr Alban yn un o’r ffefrynnau i ennill pencampwriaeth y 6 gwlad. Cafodd yr Alban cyfres arbennig yn yr Hydref gan guro Awstralia a Samoa, a cholli i Seland Newydd mewn gêm agos iawn. Roedd gan 12 o chwaraewyr Cymru anaf, yn cynnwys wyth o Lewod. Gyda rhai o chwaraewyr gorau Cymru allan, yr Alban oedd y ffefrynnau. Gwnaeth yr Alban curo Cymru blwyddyn ddiwethaf am y tro cyntaf mewn degawd, a blwyddyn yma roedden nhw’n edrych i ennill yng Nghymru am y tro cyntaf ers 2002.

Roedd yr awyrgylch yn y Stadiwm Principality yn arbennig. Roedd y canu a gweiddi uchel yn achosi fy sêt i ddirgrynu. Mae’r bwrlwm yn ystod pencampwriaeth y 6 gwlad wastad yn fendigedig, yn enwedig yng Nghaerdydd.

Mae’r Albanwyr wedi bod yn ymosodol iawn yn ddiweddar, ond doedden nhw ddim yn gallu curo amddiffyn cadarn Cymru. Ni lwyddon nhw i sgorio unrhyw bwyntiau tan y munud olaf. Mewn cyferbyniad, roedd ymosod Cymru yn wych.

Image result for wales vs scotland

Dechreuodd y gêm yn fodd egnïol iawn. Manteisiodd y ddau dîm o’r gapiau yn eu llinellau amddiffyn. Yn y chweched munud, enillodd Gareth Davies y bêl ar ôl pas gwael gan Ali Price a rhedodd 70 metr i sgorio yn y cornel. Ciciodd Halfpenny y ddau bwynt ychwanegol ac roedd Cymru yn ennill gan 7.

Dau funud yn ddiweddarach daeth symudiad gwych arall o Gymru. Torrodd Aaron Shingler trwy amddiffyn yr Alban a rhedeg hanner y cae ond gollyngodd Steffan Evans y bêl, tri metr o’r llinell gais.

Sgoriodd Halfpenny ail gais y gêm yn yr 11eg munud. Dyma oedd ei gais cyntaf i Gymru mewn 5 mlynedd. Trosodd e ei gais o ongl galed ac roedd y sgôr yn 14-0 i’r tîm cartref. Roedd gweddill yr hanner gyntaf yr un mor gyffrous â’r 10 munud cyntaf ond cafodd dim pwyntiau ei sgorio.

Image result for wales vs scotland

 Cafodd ciciau gosb eu rhoi i Gymru yn yr ail a seithfed munud o’r ail hanner. Ciciodd Halfpenny nhw yn hawdd ac ymestynnodd y sgôr i 20 pwynt gyda hanner awr i fynd. Daeth hi’n eithaf clir bod Cymru yn mynd i ennill y gêm.

Sgoriodd Leigh Halfpenny ei ail gais o’r gêm ar ôl 60 munud a throsodd y gic. Roedd angen un cais arall ar Gymru i ennill y pwynt bonws. Gwnaeth Wyn Jones bron croesi am ei gais cyntaf i Gymru a’r pwynt bonws ar ôl rhediad gwych, ond doedd e ddim yn glir os cyrhaeddodd y bêl y llinell gais felly ni chafodd ei rhoi.

Daeth y pwynt bonws yn y deg munud olaf gyda chais gwych gan Steffan Evans. Dechreuodd y symudiad gyda rhediad da gan Hadleigh Parkes a naid acrobatig gan Steff Evans i sgorio. Rhoddodd Peter Horne rhywbeth i’r Alban dathlu am pan groesodd e am gais rhad ar ddiwedd y gêm.

Image result for wales vs scotland Steffan Evans

Yn ystyried sawl chwaraewr oedd ar goll gan Gymru, roedd hyn yn berfformiad arbennig. Yn fy marn i, hyn oedd un o berfformiadau gorau Cymru yn y ddwy flynedd diwethaf. Roedd amddiffyn Cymru yn dda a manteisiodd Cymru ar gamgymeriadau cyffredin yr Alban. Roedd hi’n berfformiad siomedig iawn o safbwynt yr Alban. Roedd rhan fwyaf o bobl yn meddwl y byddai hyn yn un o gemau mwyaf agos y bencampwriaeth ond dominyddodd Cymru’r gêm. Roedd yr Alban yn wael yn ffactorau sylfaenol y gêm ac yn rhoi’r meddiant i Gymru yn gyson. Chwaraewyr gorau Cymru oedd Shingler a Halfpenny. Sgoriodd Leigh Halfpenny ei gais cyntaf mewn 38 gêm i Gymru. Ciciodd chwech allan o chwech o’i giciau, sgoriodd 24 pwynt, ac yn dda iawn yn amddiffynnol hefyd. Mae’n ddigon teg i ddweud bod tîm Cymru, oedd yn cynnwys 10 Scarlet, wedi synnu pawb.

 Y sgôr terfynol oedd 34-7 i Gymru.

Wythnos nesaf, mae Cymru yn mynd i Twickenham i wynebu pencampwyr blwyddyn diwethaf: Lloegr. 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl