Dim Categori

Cymru’n Paratoi i Gynnal Uwchgynhadledd NATO

By -
Dim Sylwadau

Yn Saesneg // English Version

Mae paratoadau ar y gweill yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd gan y bydd yn cynnal y 26ain Uwchgynhadledd NATO mis nesaf.

Bydd arweinwyr y 28 o wledydd yn y gynghrair yn mynychu’r uwchgynhadledd ar y 4ydd a’r 5ed o Fedi. Bydd yr Arlywydd Obama o’r Unol Daleithiau, Canghellor Merkel o’r Almaen a’r arlywydd Hollande o Ffrainc yn mynychu cynulliad eleni i drafod y trafferthion a’r datblygiadau diweddaraf yn y byd. Rwy’n dyfalu y bydd Rwsia a’r Ukrain yn bwnc enfawr a sut bydd y gwrthdaro hynny’n effeithio arnom ni yma ym Mhrydain. Hwn bydd yr Uwchgynhadledd NATO mwyaf a gynhaliwyd erioed, mae hyn yn amlwg yn golygu bydd angen lefel uchel iawn o ddiogelwch o amgylch y Celtic Manor Resort, yn yr awyr ac ar y ffordd.

Dywedodd y swyddog sy’n gyfrifol am blismona’r Uwchgynhadledd yng Nghasnewydd y bydd y gweithrediad yn fwy na Gemau Olympaidd Llundain a bydd y warchodaeth fydd ei angen ar gyfer arweinwyr y byd yn ‘digynsail ym Mhrydain’.

“Mae’n dipyn o waith cymhleth i gwblhau, mae’n cynnwys rhwydwaith ffyrdd, mae’n cynnwys nifer o leoliadau, a lleoliadau, nifer fawr o bobl, symudiadau ar y rhwydwaith ffyrdd.

Mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol o gymunedau lleol a gwneud yn siŵr bod aflonyddwch yn cael ei gadw i’r lleiaf posibl. Rwyf wedi clywed sibrydion eithaf crand yn mynd o gwmpas ein bod yn mynd i gau’r M4 am ddau ddiwrnod … dydyn ni ddim.

Bydd rhywfaint o aflonyddwch o amgylch yr M4 bron yn sicr. Byddwn yn ymdrechu i leihau hynny a gwneud yn siŵr ei fod am gyn lleied o amser â phosibl, ond dydych chi ddim yn gallu gwneud rhywbeth ar y raddfa hon heb rhywfaint o aflonyddwch. “
– Prif Gwnstabl Cynorthwyol Chris Armitt

Bydd miloedd o swyddogion o Gymru a gweddill yr heddlu o amgylch y DU yn cael ei ddrafftio mewn i helpu. Bydd parth dim hedfan dros dro ar draws De Cymru i sicrhau diogelwch yr arweinwyr. Meddai Awdurdod Hedfan Sifil y DU (CAA) y bydd y cyfyngiadau ar waith o’r 3ydd – 5ed o Fedi ac yn cwmpasu Bryste yn y dwyrain, i Ben-y-bont ar Ogwr yn y gorllewin, Crucywel yn y gogledd ac arfordir Gwlad yr Haf yn y de. Bydd yr ardal gyfyngedig yn ymestyn hyd at 10,000 troedfedd.

Ni fydd teithiau hedfan masnachol i ac o feysydd awyr Bryste a Caerdydd yn cael eu heffeithio.

Meddai’r CAA (Awdurdod Hedfan Sifil) bod y cyfyngiad wedi cael ei gyflwyno ar gais Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru a bydd unrhyw awyrennau sy’n mynd i mewn i’r gofod awyr heb awdurdodiad yn cael ei dynnu’n ôl gan gefnogaeth awyr yr heddlu.

Bydd y byd yn troi eu sylw at Gasnewydd ar y 4ydd a’r 5ed o Fedi wrth i Gymru cynnal yr Uwchgynhadledd NATO mwyaf erioed.

Bydd gen i sylw arbennig ac adroddiadau ar y datblygiadau diweddaraf o’r Uwchgynhadledd ar y diwrnodau hynny mae’n cael ei gynnal.

Diolch am ddarllen. Mwynha dy ddiwrnod!

Erthygl Perthnasol: Annwyl Fyd – Gwleidyddiaeth

Gwybodaeth »Dy Fyd Di » Gwleidyddiaeth

Gwybodaeth » Amgylchedd » Pobl » Y Cenhedloedd Unedig

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl