Dim Categori

Cynllun Gweithgareddau Tymor yr Haf Bryn Celynnog – Dechrau 18 Ebrill

By -
Dim Sylwadau

CynllunGweithgareddau Tymor yr Haf Bryn Celynnog – Dechrau 18 Ebrill

Dydd Llun

Pêl-droed 5 bob ochr                                                1:20pm-2pm

Rhedeg Rhydd                                                                      3pm-4:30pm

Sesiwn Dwdlo                                                             3pm-4:30pm

Dawnsio Stryd                                                          3pm-4:30pm

Clwb Gwaith Cartref                                               3pm-4:30pm

Darpariaeth Estynedig                                              5pm-8pm

Dydd Mawrth

Gymnasteg                                                                 1:20pm-2pm

Rheoli Coedwigoedd                                                  3pm-4:30pm

Colur Theatrig                                                          3pm-4:30pm

Pêl droed i Ferched                                                 3pm-4:30pm

Hamddena                                                                3pm-4:30 pm

Clwb Gwaith Cartref                                               3pm-4:30pm

Dydd Mercher

Coginio                                                                       3pm-5pm

Clwb Gwaith Cartref                                               3pm-4:30pm

Darpariaeth Estynedig                                             5pm-8pm

Fforwm Ieuenctid                                                      6pm-7pm

Dydd Iau

‘Dodgeball’                                                               1:20pm-2pm

Gwneud Gemwaith                                              3pm-4:30pm

Gwneud Ffilmiau                                                  3pm-4:30pm

Clwb Gwaith Cartref                                           3pm-4:30pm

Dydd Gwener

Prosiect Garddio                                                   3pm-4:30pm

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl