Cystadleuaeth Pabi

By -
Dim Sylwadau

Ar gyfer Dydd y Cofio eleni, mae YEPS yn gofyn i chi i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth. Hoffwn ni i chi gael eich capiau creadigol ymlaen a meddwl am y pabi mwyaf creadigol.

Anfonwch eich ceisiadau atom trwy unrhyw un o’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol (Instagram, Facebook neu Twitter), neu anfonwch nhw trwy eich Gweithiwr Ieuenctid.

Fe allech chi wneud pabi o collage, llun, paentiad, cacennau… unrhyw beth.

Mae gennym ni dair gwobr, a bydd enillwyr y gystadleuaeth hon yn cael eu beirniadu gan banel diduedd.

Gwobr 1af – taleb Amazon £50
2ail gwobr – taleb Amazon £25
3ydd gwobr – taleb Amazon £10

Mae gennych chi tan hanner nos ar y 10fed o Dachwedd i anfon eich ceisiadau atom ni!

Diddordeb ond angen ysbrydoliaeth ar sut i greu eich pabi? Mae gennym ni x2 gweithdy gwych allwch chi cymryd rhan mewn, i archebu’ch lle cliciwch yma.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl