Dim Categori

Diflastod Breaking Dawn

By -
Dim Sylwadau

English version

Ar l gweld Twilight: Breaking Dawn – Part One, yr unig beth allwn i wneud oedd chwerthin, Ac nid oherwydd perfformiad gwael Kirsten Stuart, ond, rhaid cyfaddef, ei fod wedi cael rhan eithaf mawr i chwarae ynddo.

Er hynny, roedd yr effeithion arbennig yn ofnadwy, ac roedd y cast cyfan bron iawn, (heblaw am Ashley Greene sydd yn chwarae Alice ac oedd, ymhob tegwch, yn eithaf da) yn lletchwith ac yn bron, wel, yn hollol chwerthinllyd. Gyda llinellau cawslyd ac edrychiad golygus Robert Pattinson wedi cael ei stripio oddi wrtho ar gyfer y rhan ‘eiconig’ o Edward Cullen, mae’r cyfarwyddwyr a’r cynhyrchwyr wedi difethaf beth sydd yn stori eithaf da mewn gwirionedd.

Ond, dwi yn teimlo fel dylwn i wneud hwn yn ychydig yn fwy cytbwys ac ychwanegu fod, ar nodyn da, maent wedi ail-greu’r olygfa genedigaeth yn eithaf da, ac mae aelodau gwrywaidd y cast yn ffit iawn os wyt ti’n anghofio’r perfformiad ar y cyfan. Hefyd, doeddwn i ddim yn teimlo fy mod wedi gwastraffu arian ar y tocynnau, cefais hwyl (yn y rhannau anghywir efallai, yn benodol y rhai mwyaf difrifol) ac roedd y pop corn yn flasus! Ond ni fyddaf yn cael y DVD; nid yw’n werth o.

Rho Harry Potter i mi unrhyw ddydd!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl