Distewi’r Bomiwr Boston

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Os nad wyt ti wedi bod yn cuddio yn rhywle heb ryngrwyd nag unrhyw gysylltiad i’r byd tu allan, yna ti’n sicr o fod yn ymwybodol o’r digwyddiad erchyll ddigwyddodd wythnos yn ôl yn Boston, America, lle ffrwydrodd dau fom ar ddiwedd y marathon Boston.

Lladdwyd tri ac anafwyd dros 180 yn y digwyddiad.

Wythnos wedyn ac mae’r rhai a ddrwgdybir o’r bomio wedi cael eu dal, gydag un yn unig yn fyw.

Honnir bod yr un sydd yn fyw wedi’i anafu mor ddifrifol fel y bydd ymchwilwyr i’r achos yn ei chael yn anodd ei holi yn effeithiol; awgrymwyd dydd Sul pam codwyd cwestiynau pellach am gysylltiad yr FBI gyda’i frawd yn y gorffennol.

Dywedir adroddiadau fod Dzhokhar Tsarnaev, 19 oed – sydd yn cael ei gyhuddo o fod yr un tu ôl i’r digwyddiad ar ddydd Llun 15fed Ebrill gyda’i frawd mawr, Tamerlan – yn cael ei drin yn yr ysbyty am anafiad bwled i’r gwddf ac nad yw’n gallu siarad. Cafodd ei ddal nos Wener, diwrnod ar ôl y frwydr gwn ffyrnig gyda’r heddlu lle bu farw ei frawd, Tamerlan Tsarnaev, 26 oed.

Dywedodd Dan Coats, aelod Gweriniaethol Pwyllgor Cudd-wybodaeth y Senedd, wrth ABC: “Yr wybodaeth sydd gennym ni ydy bod yna saethiad i’r gwddf. Nid yw hyn yn golygu nad yw’n gallu cyfathrebu, ond ar hyn o bryd dwi’n meddwl ei fod mewn cyflwr lle nad oes posib cael unrhyw wybodaeth ganddo o gwbl.”

Siaradodd Maer Boston, Tom Menino, i This Week ar ABC, yn dweud ei fod mor ddifrifol wael efallai nad fydd byth posib ei holi. Ond daeth adroddiadau yn hwyrach dydd Sul yn dweud ei fod yn ateb cwestiynau wrth ysgrifennu.

Dywedodd Ed Davis, comisiynydd heddlu Boston, ei bod yn debyg fod y brodyr wedi cynllunio ymosodiadau pellach, gan fod cymaint mwy o fomiau wedi’u gwneud cartref wedi’u darganfod yn ystod y frwydr gwn gyda’r heddlu dydd Gwener. Roedd y pentwr “mor beryg ag y gallai fod mewn plismona trefol,” meddai Davis.

Dywedodd Davis wrth CBS: “Mae gennym reswm i gredu, o weld yr holl dystiolaeth darganfuwyd yn y frwydr – y ffrwydradau, yr ordnans ffrwydrol oedd heb ffrwydro a’r grym arfau oedd ganddynt – eu bod am ymosod ar unigolion eraill.”

Mae’r mwyafrif o sylw’r ymchwilwyr wedi canolbwyntio ar daith i Rwsia llynedd gan Tamerlan Tsarnaev, ac os daeth yn ymglymedig gyda, neu cafodd ei ddylanwadu gan ymwahanwyr Chechen neu eithafwyr Islamaidd tra yno.

Mewnfudodd y brodyr i’r Unol Daleithiau degawd yn ôl o Dagestan, ardal yn Caucasus, Rwsia sydd yn Fwslim yn bennaf. Roedd yr Atwrnai America, Carmen Ortiz, erlynydd ffederal ardal Boston, yn paratoi cyhuddiadau troseddol yn erbyn y Tsarnaev ieuengaf, dinesydd wedi’i frodori i’r America yn ôl Davis. Nid oedd yn glir pryd byddai’r cyhuddiadau yn cael eu cyflwyno, ond gallai fod mor fuan â dydd Llun.

DELWEDD: talkingpointsmemo

Erthygl Berthnasol: Two Events That Shook The World In Modern Times

Gwybodaeth – Crefyddau a Chredoau Eraill

Gwybodaeth – Cosbau a Dedfrydau

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl