Fy Hawl i Chwarae

Gan -
Dim Sylwadau

Canlyniadau

Mae'r arolwg wedi gorffen. Diolch i bawb am roi eu farn, fydd yr adborth yn dod yn fuan.

Chwarae yw calon plentyndod ac rydyn ni yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf yn credu ei fod yn hanfodol bod plant yn cael y cyfle i chwarae. Mae’r Cenhedloedd Unedig, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru oll yn cydnabod pa mor bwysig yw hi i bobl ifanc gael yr hawl i chwarae.

Mae dyletswydd statudol gyda ni, y Cyngor, i asesu a sicrhau bod cyfleoedd chwarae digonol ar gael i blant, a hynny drwy’r Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, hoffen ni wybod beth yw’ch barn ar gyfleoedd chwarae yn y fwrdeistref.

Mae modd i chi gwblhau ein harolwg drwy’r ddolen yma.  Hefyd, mae fersiwn i bobl ifanc ei chwblhau yma.  Os yw’n well gyda chi gwblhau fersiwn wedi’i hargraffu o’n harolwg, ffoniwch Sian Wood, Swyddog Gofal Plant a Datblygu Chwarae ar: 01443 744376 neu e-bostiwch: Sian.Wood@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Bydd yr arolwg yn dod i ben Ddydd Llun 5ed Tachwedd am 5pm, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi’i gwblhau erbyn hynny.

Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg a’n helpu ni i sicrhau bod gyda phobl ifanc fan diogel i chwarae ynddo  yn eu bwrdeistref. 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl