Cynhyrchion Glanweithdra Am Ddim Mewn Ysgolion Uwchradd

Gan -
Dim Sylwadau

Canlyniadau

Mae'r arolwg wedi gorffen. Diolch i bawb am roi eu farn, fydd yr adborth yn dod yn fuan.

Fel y gwyddoch, daeth Rhondda Cynon Taf yn Awdurdod Lleol cyntaf i ddarparu cynhyrchion glanweithdra am ddim mewn Ysgolion Uwchradd. Mae’r amser bellach wedi dod i adolygiad os yw hyn wedi bod o fudd i’r bobl ifanc benywaidd sy’n mynychu’r ysgol yn RhCT.

Gwyddom fod y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogaeth Ieuenctid wedi gofyn i lawer o bobl ifanc gwblhau arolygon yn ystod y misoedd diwethaf, ond mae’n hanfodol mesur effaith y cynhyrchion am ddim i bobl ifanc.

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 3 munud i’w chwblhau, gwerthfawrogir unrhyw adborth yn fawr.

Darganfyddwch yr arolwg isod:

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=154816672741

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl