Dim Categori

Eich Cyfle i gwrdd ‘The Wanted

By -
Dim Sylwadau

Woo hoo! Eich cyfle chi ydyw i Gyfarfod a Chyfweld ‘The Wanted’ ym Mhenwythnos Mawr Ponty ar Ddydd Sadwrn y 23ain o Orffennaf.

Meddyliwch am 5 o gwestiynau hoffech chi eu gofyn i ‘The Wanted’

Y ddau orau fydd yn ennill!

Y dyddiad Cau ydy’r 15fed o Orffennaf. Felly mae pythefnos gyda chi i ddod lan gyda’r cwestiynau!

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb rhwng 11 a 25 oed

Am gopi or ffurflen gais Cliciwch Fan hyn

Am ragor o wybodaeth cysylltwch sfypspecialprojectsteam@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 744000

Os ydych am boster i rhoi i fyny yn eich ysgolion neu canolfan gymunedol cliciwch Fan hyn

Pob Lwc!

Wicid Ed x

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl