Eich Barn

Mae Eich Barn yn rhoi cyfle i bobl ifanc yn RhCT ddweud eu dweud. Credwn fod barn pobl ifanc yn bwysig ac rydym eisiau CHI gwneud newid cadarnhaol. Nid yn unig y bydd gennych chi’r hawl i’ch barn, cewch adborth hefyd yn unol â Safon Genedlaethol Cyfranogiad Cymru ar ba wahaniaethau a wnaethoch chi a sut wnaethon ni gwrando ar eich syniadau.