Ein Hawliau – Cymru/Our Rights – Wales

By -
Dim Sylwadau

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â disgyblion o Ysgol Pentrehafod, Abertawe, wedi datblygu ap dwyieithog newydd sy’n hyrwyddo hawliau plant.
Bydd yr ap sydd am ddim, Ein Hawliau – Cymru/Our Rights – Wales, ar gael ar iPad, iPhone ac iPod touch o fis Ebrill 2013, gyda’r bwriad o’i ddatblygu ar gyfer fformatau eraill.

Bydd yr ap yn unigryw gan ei fod yn rhoi gwybodaeth am erthyglau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), ynghyd â manylion a lleoliadau gwasanaethau cymorth cenedlaethol. Bydd yr ap o fudd i blant, rhieni ac eiriolwyr.

Roedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ddigon caredig i hyrwyddo’r ap yn ystod y paratoadau diweddar ar gyfer gemau rhagbrofol Cwpan y Byd yn erbyn yr Alban a Croatia.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl