Eisteddfod Y Cymoedd 2016

By -
Dim Sylwadau

Eisteddfod y Cymoedd yw Eisteddfod fach yn cynnwys cystadleuwyr o’r Cymoedd. Roedd Eisteddfod Y Cymoedd yn wych blwyddyn yma. Gallech weld talent anhygoel yr ardal yn disgleirio. Roedd safon y llefaru, canu a chwarae offerynnau yn arallfydol.

Roedd mwy o arian i ennill blwyddyn yma. Roedd £20 am ddod yn trydydd, £30 am ddod yn ail a £50 am ddod yn gyntaf! Cystadlais yn y llefaru unigol a chystadlodd fy chwaer yn yr unawd canu. Ni chafnon ni llwyfan ond roedd e’n llawer o hwyl. Dechreuodd y cystadlaethau ar ôl ysgol ar ddydd Gwener ac aethon nhw ymlaen yn hwyr yn y nos.

Cefais sioc pan welais y nifer o bobl oedd yn y ‘Steddfod. Roedd e’n llawn. Roedd y lleoliad yn dda iawn hefyd yn ysgol Cwm Rymni. Ar y cyfan roedd e’n ‘Steddfod dda ac rydw i’n edrych ymlaen tuag at gystadlu eto blwyddyn nesaf.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl