Etifeddiaeth Anhygoel Zach

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae’n anarferol iawn i ti wybod faint sydd gen ti ar ôl i fyw, ond i Zach Sobiech o Minnesotam, UDA, yn anffodus gwyddai fod ei fywyd yn dod i ben.

Ond, yn lle eistedd mewn ofn, penderfynodd Zach wneud y mwyaf o’i fywyd a byw pob dydd yn llawn.

Yn 13 oed, cafodd Zach ddiagnosis o osteosarcoma. Adroddodd CBS ei fod wedi dioddef 10 o lawdriniaethau a 20 rownd o gemotherapi yn ystod ei driniaeth. Yn Mai 2012 dywedodd y doctoriaid fod ganddo hyd at flwyddyn i fyw. Dywedodd Zach: “Dwi ddim yn dda yn ysgrifennu llythyrau. Felly meddyliais yn lle hyn, gallwn i ysgrifennu caneuon i bobl, ac efallai bydda’i rhain o gwmpas yn hirach. Mae’n fwy pwerus nag ysgrifennu llythyr oherwydd gallai cân gael yn sownd yn dy ben di. Ti’ n dal dy hun yn ei hymian yn ystod y dydd.”

Dyna pan ysgrifennodd a recordiodd Zach ei gân, Clouds, a’i ryddhau fel fideo YouTube, aeth wedyn yn firaol a chael dros 3 miliwn yn edrych arno. Yna dechreuodd pobl eraill ddechrau rhyddhau fersiynau teyrnged o’r fideo, yr un mwyaf nodedig yn cael ei ryddhau ar sianel YouTube Rainn Wilson, SoulPancake, wnaeth wedyn ryddhau rhaglen ddogfen am Zach o’r enw ‘My Last Days‘, ble roedd Zach a’i deulu yn siarad am ei salwch ac roedd pobl yn ei gymeradwyo am ei agwedd bositif i fywyd a’i ddyddiau olaf.

Dwi ddim am fynd i ormod o fanylder, ond os wyt ti’n gwylio’r rhaglen, byddi di’n deall faint o ysbrydoliaeth oedd Zach Sobiech, ac mae’n parhau i fod yn ysbrydoliaeth. Rhyddhaodd dau gân arall – ‘Fix Me Up‘ a ‘Sandcastles‘ – gyda Sammy Brown.

Yn drist iawn, collodd ei frwydr â chancr ar 20fed Mai 2013 yn 18 oed, ond diolch byth, gwireddodd ei freuddwyd o gael ei gofio fel y plentyn aeth i lawr yn ymladd wrth iddo ysbrydoli’r byd gyda’i stori a’i gerddoriaeth fydd yn cael ei chwarae bob dydd gan niferus bobl dros y byd – yn enwedig ei deulu, sydd wedi sefydlu’r Gronfa Osteosarcoma Zach Sobiech yng Nghronfa Ymchwil Cancr Plant.

Gorffwys Mewn Hedd, Zach. Roeddet ti, a ti’n parhau i fod, yn ysbrydoliaeth i nifer.

Gwybodaeth bellach am Zach a’i gyflwr yma http://www.childrenscancer.org/zach/

DELWEDD: litstack

Erthygl Berthnasol: LATCH Charity Concert

Gwybodaeth – Canser

Gwybodaeth – Marwolaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl