Ffair Yrfaeodd Cyngor RHCT A’i Bartneriaid

By -
Dim Sylwadau

CYFLEOEDD I RADDEDIGION A PHRENTISIAID AR GAEL!

Pryd? Dydd Mercher, Mawrth 6ed

Amser? 10:00yb – 6:00yp

Ble? Canolfan Hamdden Sobell Aberdar

Gall y rhai sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella eu haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn Ffair Gyrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf Dydd Mercher nesaf.

Dewch i siarad â’n cyflogwyr am y cyfleoedd sydd ar gael i TI! Mae’r cyflogwyr yn cynnwys:

  • Heddlu De Cymru
  • Stagecoach
  • Trafnidiaeth Cymru
  • Willmott Dixon
  • Awyrlu Frenhinol
  • GE
  • Principality
  • A llawer llawer mwy…

Mae’r ffair am ddim ac yn croesawu pobl o bob oed sydd eisiau cyngor ar ba lwybrau at gyflogaeth sydd ar gael iddyn nhw.

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnig cyfle da i bobl gwrdd ag amrywiaeth o fusnesau sydd ag enw da yn yr ardal leol, yn ogystal â chynnig cyfle i bobl ifanc sydd ar fin gadael addysg i wybod am nifer o opsiynau o ran gyrfa sydd ar gael iddyn nhw. 

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: eett@rctcbc.gov.uk

neu ymweld a:

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Events/Archive/2019/March/JobsFairSobellLeisureCentreAberdare.aspx

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl