Ffair Yrfaeodd Cyngor RHCT A’i Bartneriaid

By -
Dim Sylwadau

CYFLEOEDD I RADDEDIGION A PHRENTISIAID AR GAEL!

Pryd? Dydd Mercher, Medi 12eg
Amser? 10yb – 4yp
Ble? Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Gall y rhai sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella eu haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn Ffair Gyrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf Dydd Mercher nesaf.

Dewch i siarad â’n cyflogwyr am y cyfleoedd sydd ar gael i TI! Mae’r cyflogwyr yn cynnwys:

  • Network Rail
  • Cymunedau am Waith
  • Gwasanaethau Tan ac Achyb
  • Willmott Dixon
  • Llywodraeth Cymru
  • Cardiff City FC
  • Prifysgol De Cymru
  • A llawer llawer mwy…

Ar y ddiwrnod fyff gweithdai i’ch helpu i lenwi ceisiadau swyddi a chael eich cyfweld, cael gyrfaoedd yn y byd
gofal cymdeithasol, sefydlu’ch busnes eich hun a rhagor…

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: eett@rctcbc.gov.uk neu ymweld a www.rctcbc.gov.uk/ffairyrfaoedd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl