Ffotograffydd Ifanc Lleol yn cael ei Enwebu am Wobr Genedlaethol

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae’r ffotograffydd ac aelod golygyddol WICID, Mark, a gychwynnodd menter gymdeithasol ei hun yn ôl yn fis Gorffennaf 2013, wedi cael ei enwebu’n ddiweddar am y Gwobrau Priodas Genedlaethol Cymru 2014.

I’r rhai sydd ddim yn gyfarwydd efo’r Gwobrau Priodas Genedlaethol Cymru, dyma ddisgrifiad byr am y gwobrau: ‘Mae Gwobrau Priodas Genedlaethol Cymru yn cydnabod yn ffurfiol gwaith diflinedig busnesau’r diwydiant, angerdd amlwg ac ymrwymiad llwyr i sicrhau bod eich diwrnod yn berffaith.’

Mae Mark, sydd yn rhedeg MB Photography and Videography, wedi bod ag angerdd enfawr am ffotograffiaeth ers roedd yn 12 oed ar ôl cymryd rhan mewn dosbarth ffotograffiaeth ar ôl ysgol bob dydd Llun yn ei hen ysgol uwchradd. Mae gyrfa mewn ffotograffiaeth wedi bod yn uchelgais Mark ers hir iawn a gyda gyriad digynsail i lwyddo, mae wedi cyflawni llawer iawn yn ei fywyd ifanc yn barod.

Mae Mark hefyd wedi gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Ymrwymiad Ieuenctid a Chyfranogaeth Rhondda Cynon Taf am 11 mis yn ôl yn 2012/13 fel ffotograffydd mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau fel: Gŵyl Aberdâr, Penwythnos Mawr Ponty, Dyddiau Agored RCT, Cegaid o Fwyd Cymru Ponty, a gormod mwy i enwi.

Yn ôl yn fis Tachwedd 2012, enillodd Marlk y ‘Wobr Cyfraniad Pwysig i’r Cyfryngau’ yng Ngwobrau Llwyddiant Ieuenctid RCT. Ar hyn o bryd mae Mark mewn cwrs 2 flynedd Diploma Estynedig L3 mewn Cynhyrchiad Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Penybont i alluogi ef i ddatblygu ac arddangos ei sgiliau ffotograffiaeth a chyfryngau mewn ffordd broffesiynol.

Dros yr 11 mis diwethaf, mae Mark wedi helpu datblygu ei ffotograffiaeth gyda ffotograffiaeth bwysig mewn digwyddiadau arbennig a seremonïau, a chyflawnodd ei briodas gyntaf yn ôl yn fis Mai 2014. Ond mae’r mwyafrif o’i waith digwyddiadau a’r seremonïau yn cael eu gwneud yn wirfoddol.

Dyma oedd gan Mark i ddweud am ei enwebiad:

‘Doedd gen i ddim geiriau ar ôl i mi dderbyn yr e-bost gan JR Events sydd yn cynnal y gystadleuaeth. Dwi dal mewn sioc ar y funud. Byddwn i ddim wedi gallu gwneud hyn heb gefnogaeth fy nheulu, ffrindiau a chyd ffotograffwyr.’

I bleidleisio am MB Photography, dilyna’r ddolen yma –

http://www.smartsurvey.co.uk/s/welshweddingawards

I edrych ar beth o waith MB Photography cer i:

Delwedd: mbphotography

Erthygl Berthnasol: Ffotograffwyr, Nid Terfysgwyr

Gwybodaeth – Entrepreneuriaid

Gwybodaeth – Ffotograffiaeth  a Delweddau Digidol

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl