Dim Categori

Frwydr y Bandiau

By -
Dim Sylwadau

Croeso, aelodau talentog RhCT, i Frwydr y Bandiau cyntaf WICID ar-lein!

Yn gyntaf, mae rhaid esbonio beth yn union yw WICID. Os ydych chi eisoes yn gyfarwydd, cymerwch hoe fach i wneud paned.

Mae www.wicid.tv yn wefan lwyddiannus wedi’i chreu gan bobl ifainc o hyd a lled Rhondda Cynon Taf i bobl ifainc. Mae’r cynnwys yn cael ei weld gan filoedd o ymwelwyr bob mis, ac mae’n un o wefannau ieuenctid mwyaf Cymru! Felly, mae WICID yn blatfform delfrydol i bobl ifainc ddawnus sy’n chwilio am y cyfle cyffrous nesaf!

Dyma lle mae gofyn i chi gyfrannu. Yma, mae cyfle arbennig i chi amlygu’ch hun, cwrdd bandiau newydd, chwarae gig gofiadwy ac ennill gwobrau gwych!
Y gwobrau:

Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd gynderfynol yn cael ei fideo-recordio’n broffesiynol
Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael ei gynnwys yng nghylchgrawn Plugged-In
Bydd caneuon bandiau’r rownd derfynol yn cael eu hail-feistroli a’u cynnwys ar WICID.tv
Bydd y band buddugol yn derbyn sesiwn tynnu lluniau proffesiynol
Bydd tm golygyddol WICID yn gweithio gyda’r enillwyr i greu fideo cerddoriaeth
Bydd y band yn cael ei wahodd i gystadlu ym Mrwydr y Bandiau Cenedlaethol CLIC 2012

Bydd pob band sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn sylw’r wasg ar WICID.tv gan gynnwys erthygl ac adolygiad yr enillwyr!

Mae’r rownd gyntaf yn syml. Y cyfan sy rhaid ei wneud yw ebostio demo o ryw fath i info@wicid.tv neu Craig.Chapman@rhondda-cynon-taf.gov.uk cyn Gorffennaf 1af. Does dim ots beth yw ansawdd y demo, gall fod yn fideo cerddoriaeth o safon uchel neu recordiad sain ar ffn symudol. Anfonwch e draw ynghyd ag enw’ch band, disgrifiad, o ba gwm rydych chi’n dod a’ch manylion cyswllt. Byddwn ni’n rhoi’r demo’n fyw ar y wefan yn barod am y cam cyffrous nesaf: pleidleisio.

Mae rownd gyntaf BYB WICID yn hollol ar-lein. Byddwn ni’n rhoi’ch ceisiadau ar y system bleidleisio a’r cyfan sy rhaid i chi ei wneud yw annog eich cefnogwyr i bleidleisio! Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pryd bydd y dudalen bleidleisio ar gael, felly bydd digon o amser gyda’ch cefnogwyr i roi help llaw i chi gyrraedd y rownd gynderfynol!

Bydd y rowndiau cynderfynol yn cael eu rhannu yn dri gr?p; Rhondda, Cynon a Thaf. Bydd y rhain yn cynnwys chwech o fandiau mwyaf poblogaidd y cymoedd yn perfformio o flaen panel o aelodau WICID, a fydd yn cyfrannu at y bleidlais derfynol. Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal yn Y Ffatri, Y Porth, ac yn cael ei ffilmio’n broffesiynol a’i roi ar-lein.

Bydd beirniadaeth y rownd gynderfynol yn cael ei rhannu rhwng tm golygyddol WICID a’r pleidleiswyr. Bydd y rownd derfynol yn cynnwys dau fand o bob cwm yn perfformio’n fyw ar Fedi 22, yn Y Porth.

Does dim amser i orffwys! Anfonwch eich demos ar unwaith!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl