Dim Categori

Fy Mhenwythnos Preswyl CLIC Cyntaf

By -
Dim Sylwadau

In English

Os dwi’n onest roeddwn i ychydig yn besimistaidd am y penwythnos: Dwi’n 19 ac roeddwn i’n meddwl byddai’r penwythnos wedi denu pobl fwy ifanc na fi ac roeddwn i’n iawn; roedd y rhan fwyaf o bobl yn eithaf ifanc gyda chyfartaledd o tua 15 oed, ac er y gwahaniaeth mewn oedran cefais amser grt.

Hyd at tua 24 awr cyn y penwythnos roeddwn i’n meddwl mai fi oedd yr unig un o theSprout oedd yn mynd (a chefais grys-t Sprout oherwydd hyn). Gan feddwl nad oeddwn i yn adnabod llawer o bobl o theSprout doeddwn i ddim yn meddwl byddai hyn yn broblem ond roeddwn i yn falch fod rhai Sprouters wedi ymuno ar y funud ddiwethaf.

Dwi’n meddwl dylai mwy o bobl o theSprout fynd, ar y penwythnos preswyl yma roedd Sambow, NICOLEisCOOL, emb789 a fi. Dim ond ar y dydd iau oeddwn i wedi cyfarfod Sambow felly roeddwn i’n meddwl byddai hyn yn ffordd dda o wneud ffrindiau gyda mwy o Sprouters ac wrth gwrs pobl o ardaloedd eraill yng Nghymru.

Cychwynnodd y penwythnos gyda gweithgaredd dod i adnabod ein gilydd ac roeddwn i ychydig yn amheus amdano ond yn raddol fe ddes i arfer a cholli unrhyw broblemau hyder oedd gen i, ac roedd y rhain yn ffordd grt i ddechrau siarad efo unrhyw un a phawb oedd yno. Roedd y llety yn llawer gwell nag oeddwn i yn meddwl y byddai. Roedd ychydig o gwyno am y bwyd ond roedd tripiau nos i lefydd bwyd cyflym yn gwneud i fyny am hyn a chael un o’r bobl ifanc yn gynhyrfus iawn gan fod pobl yn defnyddio ei cherdyn ffyddlondeb i gael pwyntiau iddi oedd yn adio i fyny i gael Subway am ddim!

Gweithdai yr unig beth oeddwn i yn meddwl byddai ychydig yn ddiflas am y penwythnos ond roeddent yn eithaf pleserus gyda thrafodaeth achlysurol a chyflwyniadau bach. Rhaid cyfaddef mai’r grŵp gorau roeddwn i ynddo oedd un gyda chyd-Sprouters: ni oedd natsis-gramadeg y penwythnos ac yn cymryd ychydig gormod o bleser yn cywiro sillafiadau ar bosteri oedd wedi’i ‘sgwennu gan y grwpiau eraill! [Nodyn is-olygydd Dan: Dwi wedi hyfforddi ein grŵp golygyddol yn dda!]

Roedd y gweithgareddau yn wych hefyd, roedd y reid cwch ar gychod 600bhp (dwi’n meddwl) yn hwyl ac roedd cael yn chwerthinllyd o wlyb yn gwbl werth o. Ar y dydd Sadwrn aethom i fowlio a collais i ferch a ofynnodd, ar gychwyn y noson, “Sut ydw i’n bowlio?” ond cafodd hyn ei gysgodi gan Sambow, NICOLEisCOOL a enb789, wrth gwrs, oedd yn brysur yn rhoi ffobia cwpanau i Is-Olygydd Wicid ar gyfer diferwch eu hunain.

Dwi’n siŵr fod rhai pobl sydd yn darllen hwn ond heb fynd wedi gweld y ffilmiau zombie ar dudalen Facebook theSproutwel dim ond rhan o’r stori ydy hynny: y clipiau yna oedd y rhai mwyaf tawel. Cyn hir dwi’n siŵr bydd pawb yn cael gweld campau’r noson gyntaf ar sianel YouTube CLIC, gyda Emily yn cyfarwyddo’r holl beth, oedd ddim ond yn 11 ond efo awdurdod a gweledigaeth Scorsese, Spielberg neu Hitchcock.

Rhag ofn i mi lusgo hyn yn rhy hir, roedd y penwythnos yn anhygoel, mae’n rhywbeth byddwn i’n awgrymu i bawb sydd yn cyfrannu at theSprout ac at wefannau CLIC eraill.

Er mae gen i ychydig o awgrymiadau:

1.Bydda’n barod i beidio cael dy 8 awr lawn o gwsg.

2.Bydda’n hyderus. Mae pawb yn colli unrhyw ataliadau cymdeithasol oedd ganddynt beth bynnag felly jyst cer efo’r peth.

3.Cer a the da efo ti, roedd y te yno’r peth gwaethaf ond yn lwcus fe ddarganfuwyd ystafell staff ‘cyfrinachol’ ac roedd gennym ein gwneuthurwr te bach ein hun i wneud te i ni!

Diolch i Kath, Dan, Ryan, Daria, Geoff, Tania, Bethan, Claire ac unrhyw un arall dwi wedi’i fethu allan. Roedd o’n benwythnos grt.

Linciau:

Lluniau Penwythnos Preswyl

Fideo Penwythnos Preswyl

I ddarllen mwy am Benwythnosau Preswyl CLIC, edrycha ar yr erthyglau yma:

Hanesion O’r Penwythnos Preswyl

Penwythnos Preswyl Cynllunio CLIC

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl