Fy Niwrnod Gyda CLIC

By -
Dim Sylwadau

English version

Heddiw, dydd Gwener 13eg Ebrill *ebychiad o hunllef!, rwyf i, ynghyd Jazz, sydd yn cael ei hadnabod fel Ihavethecyrusvirusx, CrazyDistortion, DanCLIC, CindyCLIC ac AnikoPromo wedi helpu pacio bagiau nwyddau ar gyfer y digwyddiad Gwybodaeth R?an Hyn CLIC sydd yn digwydd dydd Mawrth, 17eg Ebrill. Gweithiom yn dda iawn fel tm a llenwi tua 200 o fagiau. Gan nad oedd dim arall i wneud heddiw, arhosom o gwmpas y swyddfa ProMo-Cymru a gwylio ychydig o waith yn cael ei wneud cyn mynd draw i’r Bae i gael ychydig o ginio a rhoi ychydig o’r CLICzines gwych allan efo Dan. Llwyddom i gael gwared ar ddau fag llawn o zines!

Dwi wedi mwynhau heddiw a dwi’n meddwl fod y swyddfeydd ProMo-Cymru yn anhygoel. Dysgais lawer mwy am CLIC a chefais dop CLIC c?l hyd yn oed! Dyddiau hapus!

Diolch i CLIC am wadd fi draw heddiw ac i Ihavethecyrusvirusx am helpu fi i ysgrifennu’r erthygl yma.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl