Dim Categori

Gary Speed Wedi Marw

By -
Dim Sylwadau

English version

Diwrnod trist i ffans pl-droed Cymru, wrth i newyddion o farwolaeth Gary Speed gael ei gyhoeddi gan Gymdeithas Pl-droed Cymru (FAW).

Mae Heddlu Sir Caer wedi cadarnhau fod rheolwr pl-droed Cymru wedi cael ei ddarganfod wedi marw am 07:08 y bore. Cafodd ei ddarganfod yn ei gartref yn Huntington, Caer. Credwyd fod Speed wedi lladd ei hun, er bod yr heddlu wedi datgan nad oedd amgylchiadau amheus.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Sir Caer, “Am 7.08yb ar ddydd Sul 27 Tachwedd cafodd Heddlu Sir Caer wybod am farwolaeth sydyn mewn cyfeiriad yn Huntington, Caer.

“Anfonwyd swyddogion i’r lleoliad ble darganfuwyd fod dyn 42 oed wedi marw. Mae’r perthynas agosaf wedi cael gwybod ac maent wedi cadarnhau mai Gary Speed oedd y dyn.”

Cafodd Speed, ganwyd yn Mancot yn Sir y Fflint, ei arwyddo gan Leeds United yn 1988, yn chwarae ei gm gyntaf yn 19 oed. Yn ystod cyfnod o wyth mlynedd yn Elland Road, gwelodd y clwb yn ennill Pencampwriaeth Yr Adran Gyntaf yn 1992 yn ogystal ‘r trechiad Cwpan Cynghrair yn 1996.

Ar l 18 mis gyda Everton wedi symudiad gwerth £3.5 miliwn, yn ei gyfnod yn chwarae gyda Newcastle United o 1998 ymlaen gwnaeth Speed enw iddo’i hun fel chwaraewr h?n, yn ymddangos mewn dros 200 o gemau’r Prif Gynghrair ac yn rhan o’r ochr gyrhaeddodd Rownd Derfynol Cwpan yr FA yn 1998 a’r flwyddyn ddilynol.

Yn ystod ei yrfa 14 mlynedd ar lefel rhyngwladol, enillodd Speed 85 het a sgorio 44 gwaith. Yn 2004, ymddeolodd o’r gm ryngwladol.

Ar l cyfnod gyda’r Bolton Wanderers (2001-08) a Sheffield United (2008-2010), cafodd Speed ei swydd rheolwr cyntaf gyda Sheffield United ar gychwyn tymor 2010-11. Pedwar mis yn ddiweddarach, cafodd ei gysylltu gyda’r safle wag yn rheoli Cymru, a chafodd ei benodi yn fis Rhagfyr 2010.

Yn ystod ei gyfnod fel rheolwr Cymru, dywedodd Speed ei fod yn hapus gyda’r deg gm gyntaf yn rheoli ei wlad. Yn ystod y fuddugoliaeth gyfeillgar 4-1 yn erbyn Norwy, dywedodd Speed “Rydym wedi gwella llawer mwy nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl mewn cyfnod mor fyr ond mae dal llawer o waith i wneud.”

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, fod y newyddion yn “ofnadwy” a’i fod yn drist iawn. Aeth yn ei flaen i ddweud “Mae ein meddyliau gyda’i deulu ar adeg sydd yn sicr o fod yn un anodd iawn iddyn nhw.”

Tweetiodd Robbie Savage
, chwaraewr arall o Gymru, am y newyddion, a dywedodd “Mae’r byd wedi colli dyn gwych yn Gary Speed. Dwi’n drist iawn. Siaradais gydag ef bore ddoe. Pam! Pam. Pam!! Byddaf yn ei fethu gymaint x”

Tweetiodd Savage hefyd “Roedd o mor hapus ar y ffn ddoe. Roeddem yn chwerthin gyda’n gilydd, yn siarad pl-droed a dawnsio. Roedd yn ffrind tm grt ac yn ffrind grt.”

Mae Ryan Giggs wedi dweud y canlynol am Speed: “Dwi mor drist. Roedd Gary Speed yn un o’r dynion mwyaf neis ym mhl-droed a rhywun ble mae’n anrhydedd i’w alw’n ffrind tm.”

Tweetiodd Aaron Ramsey hefyd yn sn am farwolaeth Speed, ble ddywedodd “Heddiw mae’r byd wedi colli rheolwr pl-droed gwych ond yn fwy trist, dyn gwych. Bydd colled ar ei l gan bawb.”

Dywedodd llywydd Cymdeithas Pl-droed Cymru Phil Pritchard byddant yn “gwneud beth bynnag gallem” i helpu teulu Speed.

Ffynhonnell – Newyddion y BBC a Chymdeithas Pl-droed Cymru

Teyrngedau i Gary Speed (trwy Chwaraeon y BBC)
Samariaid

Gwybodaeth – Teulu a Pherthnasau – Gwahaniad a Cholled

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl