Dim Categori

GIG Yng Nghymru: Golwg Arbennig

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r GIG (NHS) yma yng Nghymru wedi derbyn beirniadaeth lem ym myd gwleidyddiaeth. Adrannau Damwain ac Argyfwng dan straen, yn llawn dop, dim gwlâu a chleifion yn cael eu trin yng nghefn ambiwlans.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi methu ei amseroedd targed yn barhaol i gyrraedd y sefyllfaoedd mwyaf bygythiol i fywyd o fewn 8 munud. Mae’r gwasanaeth wedi bod ym mhenawdau’r cyfryngau cenedlaethol am y rhesymau anghywir.

Mae’r Prif Weinidog, David Cameron, yn dweud bod pobl Cymru yn derbyn gwasanaeth iechyd eilradd. Ond a’i rhyfel gwleidyddiaeth rhwng y Ceidwadwyr yn Lloegr a’r blaid Llafur yng Nghymru ydy hyn yn unig? Mae’r Ceidwadwyr yn amlygu’r mater gan eu bod eisiau i’r cyhoedd weld beth sydd wedi digwydd yng Nghymru ac i bleidleisio am y Ceidwadwyr yn yr Etholiad Cyffredinol fis Mai 2015.

Mae ysbytai yn derbyn diffyg cyllid gan Lywodraeth Cymru. Er yr holl feirniadaeth, mae cleifion yn hapus gyda’r driniaeth maent yn ei dderbyn.

Mae’r nifer o bobl sydd yn disgwyl dros bedair awr i gael eu gweld mewn uned Damwain ac Argyfwng yng Nghymru wedi codi i’w lefel uchaf ers 2009. Yn aml iawn mae pob rhan o’r unedau Damweiniau yng Nghymru yn llawn gyda dim gwlâu ar gael. Mae staff dan bwysau parhaol a dan straen wrth iddynt geisio dod o hyd i wlâu ar gyfer cleifion newydd sydd wedi bod yn disgwyl mewn ambiwlans am sawl munud neu oriau hyd yn oed.

Ond dylai cleifion yn Namwain ac Argyfwng fod yno?

Amseroedd ymateb yr ambiwlans yma yng Nghymru ydy’r gwaethaf ar record. Dangosodd ffigyrau rhyddhawyd yn fis Rhagfyr bod ambiwlansiau yn wastad yn methu amseroedd targed o gyrraedd argyfyngau o fewn 8 munud.

Y neges ydy, paid mynd i Ddamwain ac Argyfwng os nad yw’n ddifrifol. Ymwela â dy feddyg teulu neu’r uned mân anafiadau.

Am wybodaeth bellach, ymwela â’r wefan GIG Cymru: http://www.wales.nhs.uk/cym

Diolch.

Erthygl Berthnasol: Welsh Politics 2014: A Look Back

Gwybodaeth – Ysbytai
Gwybodaeth – Gwasanaethau Brys

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl