Golau Glas Clwb Fusion

By -
Dim Sylwadau

Mae ‘Golau Glas Clwb Fusion’ yn disco ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-18 mlwydd oed, sydd yn cale ei cynal yn fisol, yng nghanolfan chwaraeon y Rhondda a Canolfan Hamdden Tonyrefail.

Mae’n cael ei rhedeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, gyda chefnogaeth llawn Heddlu De Cymru.

Ar gyfartaledd mae 350 o bobl ifanc yn mynychu pob digwyddiad, felly dyma’r lle i fod!  Mae’n cael ei adnabod yn lleol fel ‘Clwb Fusion’, ac an caniatau pobl ifanc i gymdeithasu mewn lle diogel, tra yn gwrando ar DJ Dibble yn chwarae ei gerddoriaeth diweddaraf.

Dyddiadau 2018

Canolfan Hamdden Tonyrefail:

Dydd Gwener, Ionawr 12fed
Dydd Gwener, Chwefror 9fed
Dydd Gwener, Mawrth 9fed
Dydd Gwener, Ebrill 13eg
Dydd Gwener, Mai 11eg
Dydd Gwener, Mehefin 8fed
Dydd Gwener, Gorffennaf 13eg
Dydd Gwener, Awst 10fed
Dydd Gwener, Medi 14eg
Dydd Gwener, Hydref 12fed
Dydd Gwener, Tachwedd 9fed
Dydd Gwener, Rhagfyr 14eg

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda:

Dydd Gwener, Ionawr 19eg
Dydd Gwener, Chwefror 16eg
Dydd Gwener, Mawrth 16eg
Dydd Gwener, Ebrill 20fed
Dydd Gwener, Mai 18fed
Dydd Gwener, Mehefin 15fed
Dydd Gwener, Gorffennaf 20fed
Dydd Gwener, Awst 17eg
Dydd Gwener, Medi 21ain
Dydd Gwener, Hydref 19eg
Dydd Gwener, Tachwedd 16eg
Dyddiad Rhagfyr i’w gadarnhau

Os ydych am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu a ni ar www.facebook.com/YEPSRCT neu @YEPSRCT ar Twitter.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl