Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc Eye to Eye

By -
Dim Sylwadau

Gwybodaeth bwysig

Mae Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc Eye to Eye yn parhau i roi cwnsela i bobl ifanc yn RhCT yn ystod cyfnod yr haint Covid 19.
Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnig dewis o gwnsela ar lein i bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed gan ddefnyddio fideo wyneb yn wyneb, sgwrs gwnsela dros neges destun neu gwnsela dros y ffôn.
Mae modd i bawb gael eu cyfeirio a gellir gwneud hyn rhwng 9.30am a 3pm gan y bobl ifanc eu hunain, eu teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol ac ati.

I wneud cyfeiriad i gael cwnsela, ffoniwch un o’r rhifau canlynol:
01443 202940
07541783767

Neu gallwch hefyd gyfeirio drwy e-bostio
info@eyetoeye.wales

Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc Eye to Eye
CEC Beddau CEC, Ysgol Bryncelynnog
Heol Pencoedcae
Beddau,
Pontypridd
RhCT,
01443 202940.
www.eyetoeye.wales

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl