Dim Categori

Gweithgareddau'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn Ysgol Tonyrefail ~ Tymor yr Hydref 2016 25 Ebrill ~ Sulgwyn ~ 10 Gorffenna

By -
Dim Sylwadau

Gweithgareddau’r Gwasanaeth Ymgysylltu aChyfranogiad Ieuenctid yn Ysgol Tonyrefail ~ Tymor yr Hydref 2016

25 Ebrill ~ Sulgwyn ~ 10 Gorffennaf

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

1.15 – 2.00pm

Rownderi � Cae ‘Astro Turf’

3.15 – 4.15pm

Hyfforddiant P�l-droed Bl. 7 ac 8
– Cae ‘Astro Turf’

3.15 – 5.00pm

‘Dibbles DJs’ – Neuadd yr Ysgol Isaf

1.15 – 2.00pm

Criced Clou � Cae ‘Astro Turf’

3.15 – 4.15pm

Rygbi  i Ferched � Cae ‘Astro Turf’

3.00 � 4.30pm

Celf Bop � Ystafell Celf yr Ysgol Isaf

1.15 – 2.00pm

Tennis � Cae ‘Astro Turf’ / Cyrtiau Tennis

3.15 – 4.30pm

P�l-rwyd �  Canolfan Hamdden Tonyrefail

3.15 � 4.30pm

Clwb Criced � Cwrdd yng nghampfa’r Ysgol Ganol

3.15 � 5.30pm

Marchogaeth � Cwrdd yn yr Ysgol Isaf

1.15 – 2.00pm

P�l-droed �  Cae ‘Astro Turf’

3.00 � 4.30pm

Clwb Rhedeg � Cwrdd yng nghampfa’r Ysgol Ganol

1.15 – 2.00pm

Chwaraeon Amrywiol � Cae ‘Astro Turf’

3.00 � 4.30pm

Clwb Gwaith Cartref � ystafell y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Disgo ‘Fusion’  11 oed +            
6.30-10.00 pm

Dyddiadau ‘Fusion’ eraill:

Ebrill 22, Mai 27, Mehefin –,
Gorffennaf —

Darpariaeth Ieuenctid EX2

Darpariaeth Ieuenctid EX2

             Penwythnosau

5.00 – 8.00pm

EX2 (Darpariaeth Estynedig)

Lolfa Addysg i Oedolion

�          �Dibbles DJs�

�          Chwaraeon

�          Galw heibio

�          Clinig Iechyd:

�          ac ati

5.00 – 8.00pm

EX2 (Darpariaeth Estynedig)

Lolfa Addysg i Oedolion

�          Chwaraeon

�          Coginio

�          Celf a Chrefft

�          Adolygu Ffilmiau

�          Fforwm Ieuenctid

Dydd Sul

12.00 � 3.30pm

Y Ffatri Roc

Hyfforddiant Cerddoriaeth / Perfformio   
Clwb Gweithwyr Tonyrefail 
11 oed +

CROESO I BAWB

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl