Dim Categori

Gwobr Cymru Rhyngwladol i Artistiaid Ifanc

By -
Dim Sylwadau

Gwobr Cymru Rhyngwladol i Artistiaid Ifanc

Mae artistiaid ifanc, ledled Cymru yn cael ei annog i arddangos ei doniau creadigol, drwy ymgeisio am Wobr Cymru Ryngwladol i Artistiaid Ifanc.

Roddir gwobr o £500 i’r artist llwyddiannus a chaiff gwaith yr enillydd arddangosiad ei hun hefyd!

Trefnwyd y gystadleuaeth gan British Council Cymru a’r thema eleni, yn ystod ganmlwyddiant ei ddyddiad geni, yw Dylan Thomas. Rhaid i bob cais adlewyrchu, dehongli neu gael ei ddylanwadu gan ei waith ef.

Croesawi’r ceisiai mewn nifer o ffurfiau gwahanol megis, llun, darlun wedi’i baentio, cerflun, ffotograff, dyluniad graffeg, print-lun neu ffilm.

Rydym yn galw am artistiaid oedran 17-25 i ymgeisio, cyn y dyddiad cau sef Mis Medi’r 26ain 2014.

Am ragor o fanylion a thermau’r gystadleuaeth, ewch i http://wales.britishcouncil.org

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl