Dim Categori

Gwobrau Gwneuthurwyr Ffilm Ifanc Zoom

By -
Dim Sylwadau

English version

Nod Gwobrau Gwneuthurwyr Ffilm Ifanc Zoom ydy i ddangos y ffilmiau gorau gan blant a phobl ifanc Cymraeg fel rhan o ?yl Ffilm Ryngwladol Cymru i Bobl Ifanc.

Am beth ydym ni yn chwilio?

Nid oes rheolau cadarn am sut ffilm dylai fod. Rydym yn chwilio am wreiddioldeb a chreadigrwydd.

Yr unig beth rydym yn ei ofyn ydy fod mwyafrif o’r criw ffilmio, gan gynnwys y cyfarwyddwr a’r rhai sydd yn ymddangos ar y sgrin rhwng 8 ac 19 oed.

Bydd y ffilmiau gorau efo stori neu bwnc diddorol, wedi ei ffilmio a’i dorri i’r safonau gorau bosib o fewn yr amser a’r cyfyngiadau arian.

Felly os oes gen ti stori dda ti eisiau dweud wrth bawb ac yn meddwl gallet ti ei gyfleu mewn ffordd wreiddiol, gyrra ef i ni ac efallai byddet yn gweld dy waith ar y sgrin fawr.

Clicia yma i lawr lwytho’r meini prawf a’r ffurflen gais.

Am wybodaeth bellach cysyllta :
Gemma neu Rebecca
Ffn: 01443 888337
E-bost: gemma@zoomcymru.com neu Rebecca@zoomcymru.com

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl