Her “Go Team – Sit Up”

By -
Dim Sylwadau

Fel y gwyddoch i gyd, daeth ein her Sit Up i ben wythnos diwethaf!! Rydyn ni mor falch iawn o’n sgwad fendigedig, â ddechreuodd dros 10 wythnos gyda 7/8 ‘sit ups’, i wneud 200 ar yr un pryd ar y diwedd !! 💪🎉

Mae ein tîm yn llunio her arall, yr HER SQUAT!! Os ydych chi am fod yn rhan o’r sgwad hon, cysylltwch â ni, neu ein gweithiwr ieuenctid i gymryd rhan. Peidiwch â cholli allan !! 💪🎉

Bydd yr fideo isod yn rhoi ychydig o fewnwelediad i chi o’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl o fod yn rhan o’n sgwad.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl