Dim Categori

Hip neu Sgip cymunedol yn erbyn y cloc – Canolfan yr Urdd, Aberdar

By -
Dim Sylwadau

Cyn yr Haf cefais y syniad i wneud cais i fod ynrhan o’r rhaglen boblogaidd ar S4C o’r enw Hip neu Sgip. Y prif reswm am wneudy cais oedd am fy mod yn awyddus i ddechrau Adran Wythnosol i blant y gymunedyn Neuadd yr Urdd.

Ar hyn o bryd nid yw’r lle yn ddigon cŵl a ffynci iddenu plant a phobl ifainc yr ardal i ddod yma, ond, y gobaith yw ar l i’r tmtrawsnewid y neuadd mi fydd yn lle byddent am fynd iddi.  Nid oes lle yn y gymuned i blant aphobl ifainc i gymdeithasu trwy’r Gymraeg ar ol Ysgol felly mi fydd hwn yngyfle gwych i ni ddechrau Adran.

Mae Tm S4C yn dod i ffilmio yng Nghanolfan yrUrdd, Wind St, Aberdar yn ystod wythnos hanner tymor Hydref 26 a 27.  Rydym yn chwilio am oedolion, plant aphobl ifainc i fod yn rhan o’r trawsnewid cyffrous yma.  Rydym yn dibynnu ar eich help chi,cymuned Aberdr i  wireddu’rfreuddwyd o gael lle cŵl i blant a phobl ifainc yr ardal i gymdeithasu.

Mae’n bwysig eich bod chi fel dyfodol y Ganolfan yncael mewnbwn i’r broses o drawsnewid y lle.  Rydym hefyd yn gobeithio cael help gwirfoddolwyr sy’narbenigo mewn gwaith coed, peintio a thrydanwyr.

Cofiwch mi fyddwch chi hefyd yn rhan o’r rhaglendeledu lwyddiannus Hip neu Sgip ar S4C! Ond cofiwch os nad ydych am gael eich ffilmio gallwch dal fod yn rhano’r prosiect.

Felly, peidiwch ag oedi, os oes gennych ddiddordeba chofiwch chi a’ch teulu bydd yn manteisio o’r prosiect yma, cysylltwch fiar 01685 883953 neu delyths@urdd.org


Rydym eisiau i Gymru weld pa mor gryf ydym felcymuned yn Aberdar.  Felly, profwchhynny trwy gysylltu fi!

Diolch yn fawr a gobeithio clywed gennych ynfuan.  Pls cysylltwch os yn bosibcyn 18fed o Hydref fel ein bod yn glir o bwy sydd am helpu yn ddigon cynnar cyni dm S4C dod i’r Ganolfan.

Delyth Southall

SwyddogDatblygu Cymoedd Morgannwg

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl