Hwyl Nadolig Ffans 5SOS

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Tua mis yn ôl, dywedais wrthyt ti am y cyfarfod 5SOSFam cyntaf erioed yng Nghymru. Nawr, dwi am ddweud wrthyt ti am yr ail – ac am wych oedd o. Dyma oedd yr un diwethaf roeddem ni am gael cyn y Nadolig, felly fe wnaethom yn siŵr ei fod yn llawn o lawenydd yr ŵyl a dwi’n meddwl llwyddom i gyrraedd y targed.

Ar ôl wythnosau o hyrwyddo ar-lein ar gyfer y digwyddiad, daeth y diwrnod o’r diwedd ar ddydd Sadwrn 14 Rhagfyr pan deithiodd ffans y band o Awstralia, 5 Seconds of Summer, o bob cornel o De Cymru i gyfarfod er mwyn dathlu a rhannu eu cariad tuag at y bechgyn yma oedd wedi cipio eu calonnau.

Cychwynnodd y digwyddiad o gwmpas hanner dydd o flaen y lori Coca Cola tu allan i Lyfrgell Genedlaethol Caerdydd ble roedd pawb yn cyfarfod, rhannwyd cacennau 5SOS (wedi’u gwneud gen i), rhoddwyd cardiau Nadolig ac roedd pobl yn flogio. Roedd yn hwyl dda i  gyfarfod â’r rhai newydd ac aduno â’r rhai gwreiddiol.

Unwaith cyrhaeddodd pawb, aethom i dynnu llun ger y lori Coca Cola ac roedd y staff wedi synnu ar faint ohonom oedd yno. Roedd yn gyffrous iawn ac roeddem ni wedi cyffroi’n lan gydag ysbryd y Nadolig a’n cariad tuag at 5SOS.

Gyda’r llun wedi’i wneud, gwyliom y côr Coca Cola yn canu a chymryd rhan ein hunain – yn cael nhw i ganu Pen-blwydd Hapus i 5SOS gan ei bod hi’n ail ben-blwydd arnynt wythnos diwethaf, a chefais rhai pobl i ddawnsio i Mistletoe and Wine gyda dawns enwog swaeo Cliff Richard. Roedd yn hwyl fawr a dwi’n meddwl bod ni wedi gwneud ffrindiau yn y côr!

Ar ôl tynnu lluniau mewn llefydd eiconig yng Nghaerdydd (Stadiwm y Mileniwm, er esiampl) a sgwrs sydyn gyda Siôn Corn, cawsom McDonalds cyn mynd draw i Å´yl y Gaeaf am hwyl. Aeth Rhian a finnau ar y reid Around The World, un dwi wrth fy modd ag ef fel arfer, ond roedd hi mor wyntog, roedd ein cart ni ar dop y reid ac yn siglo yn y gwynt – doeddwn i ddim yn meddwl byddwn i’n para’n fyw tan y Nadolig!

Unwaith roeddem ni’n ôl yn ddiogel ar y llawr, dominyddom y Ceir Bympar Pengwin a cheisio taro ceir ein gilydd, oedd yn ddoniol ac yn hwyl dda. Aethom o gwmpas gyda’n gilydd am ychydig mwy nes iddi ddechrau tywyllu a dyna pan benderfynom ddweud hwyl fawr a dymuno cyfarchion y Nadolig i’n gilydd cyn gadael cyfarfod gwych arall.

Cawsom cymaint o hwyl ac roedd bod yr un oedd wedi’i drefnu yn anhygoel. Roeddwn i wrth fy modd a fedra i ddim disgwyl tan yr un nesaf. Dwi’n caru’r ffrindiau newydd dwi wedi’i wneud yn y cyfarfodydd yma a fedra i ddim disgwyl i gyfarfod nhw eto flwyddyn nesaf.

Y peth gorau am y penwythnos yna oedd y ffaith bod 5SOS ei hun wedi dilyn fi! Llefais, sgrechiais. Roedd yn annisgwyl ond yn syrpréis pleserus iawn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r 5SOSFam hyfryd ac i ti hefyd.

Paid anghofio edrych ar flog Cerys yma! http://www.youtube.com/watch?v=RSVyG5gBcag

A’r cyfarfod Nadolig cyntaf yma! (sylwodd Calum o 5SOS arno ac yna cafodd y collage lluniau ei bostio gan Facebook 5SOS) http://www.youtube.com/watch?v=f9POlmRA6JY

Erthygl Berthnasol: 5SOSFAM Fan Meet Up: Cardiff

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Gwybodaeth – Cyfeillgarwch

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl