Hyfforddiant Gyda CLIC

By -
Dim Sylwadau

English version

Ar ddydd Mawrth 2il Awst roeddwn i, ynghyd ag aelodau eraill Wicid, yn cymryd rhan yn yr achrediadau CLIC.

Roeddwn yn adnabod pawb yn barod felly roeddwn yn teimlo’n eithaf cyfforddus o gwmpas pawb.

Dysgom lawer am CLIC a phopeth amdano, a’r gwasanaethau sydd yn helpu pobl ifanc.

Roedd yn ddiddorol iawn ond rhaid i mi gyfaddef mai’r adegau egwyl oedd y gorau gan ein bod yn chwarae gemau cardiau (ac mae pawb nawr yn gwybod fy mod i’n anobeithiol ynddynt), gemau geiriau lle roeddem yn creu storiu oedd yn gwneud dim synnwyr a chael amser da yn treulio amser gyda ffrindiau a dod i adnabod ein gilydd ychydig gwell.

Roedd yn ddiwrnod da ac roeddwn i’n mwynhau yn fawr iawn a ni allaf ddisgwyl tan wythnos nesaf!

Mae CLIC wedi lansio pecynnau achrediad Rhwydwaith Coleg Agored (RhCA) gan gynnwys ysgrifennu creadigol a barddoniaeth. Os oes gen ti ddiddordeb mewn cymryd rhan, pls e-bostia Rachel@cliconline.co.uk neu alw 029 2046 2222.

Tudalennau Prentisiaethau a Hyfforddiant.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl