Cefnogaeth Coronafeirws

Updated:
Dim Sylwadau

Cefnogaeth Coronafeirws YEPS

Helo bawb – yn gyntaf o’r holl tîm YEPS rydyn ni’n gobeithio eich bod chi a’ch teuluoedd i gyd yn ddiogel yn ystod yr amser anodd hwn o’r achos Covid-19. Hyd yn oed mae’r ysgolion, clybiau ieuenctid a bron popeth arall wedi’i gau, rydym ni eisiau pwysleisio bod YEPS yn dal i fod yma, am gefnogaeth, cyngor, arweiniad a hefyd weithgareddau â hwyl trwy gydol yr amser hwn – hyd yn oed os mae’n rhith.
Yma rydym am amlinellu popeth mae YEPS yn cynnig dros y misoedd nesaf a sut y gallwch gael cefnogaeth pan fyddwch yn angen. Yn gyntaf, os ydych chi’n berson ifanc (neu’n rhiant sy’n poeni am blentyn 11-25 oed) sydd, trwy’r amser hwn, eisiau cefnogaeth yn uniongyrchol gan weithiwr ieuenctid, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cysylltu â gweithiwr ieuenctid yn eich ardal a fydd yn darparu cefnogaeth reolaidd dros y ffôn, neu alw fideo (chi sydd i benderfynu). Gallwch gysylltu â ni mewn dwy ffordd, trwy anfon e-bost atom ar yeps@rctcbc.gov.uk neu ein mewnflwch ar facebook / Instagram @yepsrct. Fodd bynnag, plîs deallwch dim ond yn ystod 9 am-5pm y mae’r staff yn edrych ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn a’n cyfeiriad e-bost. Tu allan i’r oriau hyn byddwn yn ymateb i chi yr diwrnod gwaith nesaf.

Rhywbeth i ddweud?