Diwrnod 1

Updated:
Dim Sylwadau

Diwrnod 1 

Bydd y fformat ar gyfer pob diwrnod yn eithaf tebyg. Bydd gweithgaredd llesiant sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd a’r byd gwaith yn cychwyn bob dydd, dyluniwyd y rhain gan ein swyddog Graddedig Iechyd Meddwl a Lles, Gareth. Enw gweithgaredd heddiw yw ‘Comfort Menu’ a bydd yn eich helpu i archwilio pa weithgareddau sy’n codi eich hwyliau neu’n gwneud ichi deimlo’n hapus.

Adnoddau Bwydlen Cysur

Yna, bob dydd byddwn yn cynnal 2 ddigwyddiad byw gyda siaradwyr diwydiant. Bydd y digwyddiadau byw hyn yn caniatáu ichi nid yn unig glywed gan bobl mewn gwahanol ddiwydiannau a rolau ond hefyd i ryngweithio â nhw, gofyn cwestiynau a chael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol eich hun. 

Gwesteion heddiw yw; – 

Cydlynydd Prentis a Graddedigion 

Trwy gydol yr wythnos hon, byddwch yn clywed nifer o gyfeiriadau at brentisiaethau. Mae prentisiaethau yn aml yn cael eu camddeall ac mae nifer o gamdybiaethau cyffredin yn gysylltiedig â nhw, fel; 

  • Dim ond mewn crefftau y mae prentisiaethau ar gael (e.e. adeiladu, plymio, peirianneg) 
  • Mae prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc yn unig 
  • Dim ond os nad ydych chi’n cael y graddau i fynd i’r coleg neu’r brifysgol y mae prentisiaethau yn opsiwn 

Mae Sian yn un o’n cydlynwyr prentisiaeth a graddedigion a bydd yn taflu goleuni ar sut olwg sydd ar brentisiaeth gyda Cyngor RhCT. 

Swyddog Graddedig Addysg a Gwasanaethau Gwastraff 

Mae Laura i’w gweld yn un o’n fideos profiad gwaith yn siarad am ei rôl fel swyddog graddedig mewn gwasanaethau gwastraff ac addysg. Mae rôl Laura yn canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac ailgylchu, y ddau ohonynt yn ddiwydiannau sy’n debygol o weld twf enfawr yn y blynyddoedd i ddod. Bydd Laura hefyd yn taflu rhywfaint o oleuni ar y cynllun graddedigion a beth yw rôl graddedig.

Gweithgaredd Gwybodaeth Farchnad Lafur

Yn dilyn y sesiynau byw, bydd rhai gweithgareddau ychwanegol hefyd i’ch tywys trwy’ch wythnos profiad gwaith. Bob dydd, bydd ffocws unigryw i’r gweithgareddau hyn. Mae’r ffocws heddiw ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur (GFL). Mae LMI yn hynod werthfawr i unrhyw un sy’n chwilio am yrfa gan ei fod yn ein helpu i nodi tueddiadau yn y farchnad lafur (byd gwaith), sy’n golygu y gallwn nodi pa feysydd gwaith sy’n tyfu = mwy o swyddi, neu grebachu = llai o swyddi. Yna gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon i nodi pa gymhwyster sydd ei angen arnom er mwyn cyrchu’r cyfleoedd hyn. Nawr, cyflawnwch y gweithgaredd GFL ar Kahoot. PIN ar gyfer y gem yw 00470492. 

Fideos Diwrnod 1:

Peter Hughes – Ffisiotherapydd

 

Laura Britton – Swyddog Graddedig Gwastraff

Gwiriwch i mewn eto yfory am Ddiwrnod 2! 

Rhywbeth i ddweud?