Cyfarfod Fforwm Ardal

Updated:
Dim Sylwadau

Mae YEPS yn ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn RhCT i gael llais yn eu cymuned a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ble maen nhw’n byw, ac i’r rhai o’u gwmpas. Ein nod yw i gwneud hwn gyda 3 fforwm ieuenctid lleol ym Rhondda, Cynon a Taff, y gallwch chi ymuno â nhw nawr.

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch chi fod yn rhan o un o’n Fforymau Ieuenctid a gweithio ar brosiectau cymunedol, gwasanaethau cymorth sy’n taclo materion allweddol a derbyn hyfforddiant a all helpu gyda sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Yn bwysicach, gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd lle rydych chi’n byw, ac ar y penderfyniadau allweddol yn eich ardal chi.

Mae’r manylion cyswllt sydd eu hangen arnoch, a dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol i gyd ar y dudalen hwn felly cysylltwch â ni i ymuno â ni, neu am fwy o wybodaeth.

 

Dyma’r dyddiadau sydd ar ddod ar gyfer Cyfarfodydd Fforwm Ardal.

Fforwm Ieuenctid y Rhondda – Cysylltwch â Ryan Strong – 07786523930

Dydd Llun 23ain Mawrth 2020
5pm – 7pm
Clwb Rygbi Ystrad

Dydd Llun 11eg Mai 2020
5pm – 7pm
Clwb Rygbi Ystrad

Dydd Llun 22ain Mehefin 2020
5pm – 7pm
Clwb Rygbi Ystrad

Dydd Llun 27ain Gorffennaf 2020
5pm – 7pm
Clwb Rygbi Ystrad

Fforwm Ieuenctid Cynon – Cysylltwch â Naomi Lewis – 07786523825

Dydd Llun 23ain Mawrth 2020
5pm – 7pm
Canolfan Hamdden Sobel

Dydd Llun 11eg Mai 2020
5pm – 7pm
TBC

Dydd Llun 22ain Mehefin 2020
5pm – 7pm
TBC

Dydd Llun 27ain Gorffennaf 2020
5pm – 7pm
TBC

Fforwm Ieuenctid Taf – Cysylltwch â Cheryl Fereday – 07795142439

Dydd Mercher 25th March 2020
5pm – 7pm
Ysgol Uwchradd Pontypridd

Dydd Mercher 06ed Mai 2020
5pm – 7pm
Ysgol Uwchradd Pontypridd

Dydd Mercher 17eg Mehefin 2020
5pm – 7pm
Ysgol Uwchradd Pontypridd

Dydd Mercher 22ain Gorffennaf 2020
5pm – 7pm
Ysgol Uwchradd Pontypridd

Rhywbeth i ddweud?