Cyfarfod Fforwm Ardal

Updated:
Dim Sylwadau

Mae YEPS yn ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn RhCT i gael llais yn eu cymuned a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ble maen nhw’n byw, ac i’r rhai o’u gwmpas. Ein nod yw i gwneud hwn gyda 3 fforwm ieuenctid lleol ym Rhondda, Cynon a Taff, y gallwch chi ymuno â nhw nawr.

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch chi fod yn rhan o un o’n Fforymau Ieuenctid a gweithio ar brosiectau cymunedol, gwasanaethau cymorth sy’n taclo materion allweddol a derbyn hyfforddiant a all helpu gyda sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Yn bwysicach, gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd lle rydych chi’n byw, ac ar y penderfyniadau allweddol yn eich ardal chi.

Oherwydd COVID-19, mae gwaith y Fforwm wedi cael ei ohirio yn ystod y misoedd diwethaf. Fodd bynnag, rydym bellach mewn sefyllfa i fod mewn sefyllfa nawr i gynnal cyfarfodydd a gweithgareddau’r Fforwm gan ddefnyddio Zoom fwy neu lai. I fynychu’r cyfarfod nesaf, cliciwch yma neu cysylltwch â’r gweithiwr ieuenctid ar gyfer eich ardal ar y rhifau isod:

I ddal i fyny gyda beth cafodd ei trafod yn yr cyfarfod diweddaf, cliciwch yma.

Dyma’r dyddiadau sydd ar ddod ar gyfer Cyfarfodydd y Fforwm Ardal.

Fforwm Ieuenctid y Rhondda – Cysylltwch â Naomi Lewis – 07786523825

Fforwm Ieuenctid Cynon – Cysylltwch â Rhys James – 07484130418 neu Shauna Hopkins – 07887450746

 

Fforwm Ieuenctid Taf – Cysylltwch â Cheryl Fereday – 07795142439

Rhywbeth i ddweud?