Dal i fyny ar y cyfarfod diwethaf

Updated:
Dim Sylwadau

Cofnodion y Fforwm Ieuenctid Dydd Llun 16eg Tachwedd

Y mis hwn unodd y 3 Fforwm Ieuenctid:

  • Cyflwynodd Ryan weithdy ar Wrth-fwlio i gyd-fynd â’r Wythnos Diogelu – waneth ein holl aelodau cymryd rhan yn y pwnc ac yn rhannu syniadau rhagorol ar gyfer helpu eu hunain ac eraill a allai fod yn cael eu bwlio.
  • Ymunodd Rob Kempson (Seicolegydd Addysg) â ni i drafod sut y gallai ein haelodau helpu i gefnogi datblygiad Cynllun Lles RhCT a chyfle cyffrous iddynt adrodd eu stori fel y gallant helpu eraill. (mae’n edrych fel syniad gwych)
  • Yna aethom i’n fforymau ein hunain (mewn ystafell gyfarfod rithwir) a thrafod pynciau sydd ar ddod gan gynnwys:
  • Pleidleisio ar gyfer pobl ifanc 16 oed (hŷn) yn edrych ar sut y gallwn godi ymwybyddiaeth ac annog pobl ifanc i bleidleisio yn Etholiadau’r Senedd
  • Gwneud Eich Marc – codi ymwybyddiaeth o sut i bleidleisio yn etholiadau mis Tachwedd (mwy o wybodaeth am WICID)
  • Pebbles Gofalu – Mae’r cerrig mân, y paent a’r farnais wedi’u prynu fel y gallwn ddechrau dylunio a gollwng ein cerrig mân o amgylch RhCT gan rannu negeseuon a lluniau gofalgar a chefnogol gyda’r wybodaeth am YEPS a sut y gallwn gefnogi pobl ifanc. Cadwch lygad amdanynt.
  • Bydd ein cyfarfod nesaf ar Ddydd Llun Rhagfyr 14eg am 6pm ar Zoom

Rhywbeth i ddweud?