Etholiad Aelod o’r Senedd Ieuenctid 2021

Updated:
Dim Sylwadau

Mae aelodau o’r Senedd Ieuenctid yn cynrychioli lleisiau pobl ifainc sy’n byw yn eu hardal mewn achlysuron cenedlaethol i wneud newidiadau cadarnhaol i ddyfodol pobl ifainc.

 

Diolch am fynegi diddordeb mewn dod yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid ar gyfer Rhondda Cynon Taf.  A chithau’n Aelod o’r Senedd Ieuenctid, byddwch chi’n cael profiad unigryw ac yn chwarae rhan bwysig o ran gwneud yn siŵr bod llais pobl ifainc yn cael ei glywed.

Os cewch chi’ch ethol yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid, bydd gyda chi’r cyfle i gynrychioli llais pobl ifainc Rhondda Cynon Taf. Bydd gofyn i chi fynychu sawl achlysur cenedlaethol yn ystod eich amser yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid a byddwch chi’n gweithio’n agos â sefydliadau cenedlaethol er mwyn cyflawni newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl ifainc.  Yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid, byddwch chi’n gyfrifol am arwain nifer o ymgyrchoedd, gan gynnwys ymgyrch blynyddol Gwnewch eich Marc. Yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar fywydau eraill, dyma gyfle arbennig i chi ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol.

Mae modd i chi lenwi’r ffurflen gais ar gyfer dod yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid trwy glicio yma. 

* Nodwch bod dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Hydref 31ain 2021* 

Bydd etholiad Aelod o’r Senedd Ieuenctid yn cymryd lle rhwng Tachwedd 8fed a Tachwedd 28thfed 2021.

 

 

 

Rhywbeth i ddweud?