Cyfarfodydd I Ddod

Updated:
Dim Sylwadau

10fed o Orffennaf 2019

Rhaglen

4.30yh – Croeso a Chyflwyniadau – Cyng. Leyshon a Oliver Hopkins

4.40yh – Gweithgaredd Torri’r Ia

4.50yh – Gweithgaredd Ail-Frandio’r Fforwm Ieuenctid Sirol

5.10yh – Gweithdy Animeiddio

5.30yh – Egwyl

5.40yh – Creu Cysylltiadau Gyda Gwasanaethau Y Cyngor

6.00yh – Cyflwyniad Zoe Lancelott a Ann Batley

6.20yh – Adborth a Gwerthusiad – Oliver Hopkins

6.30yh – Diolch A Chau – Cllr. Leyshon

18eg o Fedi 2019

TBC

Rhywbeth i ddweud?