Prosiect Pleidleisio Ieuenctid 2019

Updated:
Dim Sylwadau

Pleidlais Ieuenctid RhCT 2019 yw eich cyfle chi i ddweud eich dweud ar ba faes prosiect fydd yn derbyn £10,000 o gyllid!

 Blwyddyn ddiwethaf, dywedodd 76% ohonoch chi does yna ddim digon o addysg na gwybodaeth am sut i bleidleisio erbyn i chi fod yn ddigon hen i wneud hynny mewn etholiadau lleol a chenedlaethol! Roedd 67% ohonoch chi hefyd o’r farn y dylai bod hawl i chi bleidleisio yn 16 oed. Roedd yr ystadegau yma’n awgrymu bod gan y rhan fwyaf ohonoch chi ddiddordeb mewn pleidleisio ond efallai does dim hyder gyda chi i wneud am eich bod chi’n ansicr sut i fynd ati i bleidleisio.

Ar 11 Gorffennaf, bydd pob cyngor ysgol yn RhCT yn cael y cyfle i redeg gorsaf bleidleisio a bydd hyn yn rhoi’r profiad ac yn eich paratoi chi i bleidleisio mewn etholiad go iawn! Bydd y bleidlais hefyd yn cael ei chynnal mewn clybiau ieuenctid ar draws Rhondda Cynon Taf rhwng 8 a 12 Gorffennaf (mae’r dyddiadau a’r lleoliadau i’w gweld isod).

Byddwch chi’n pleidleisio ar ba rai o’r meysydd prosiect hyn ddylai dderbyn £10,000 o gyllid:

  • Helpu pobl ifanc ddigartref yn RhCT
  • Archwilio ofn troseddau cyllyll yn RhCT
  • Codi ymwybyddiaeth a chefnogi Iechyd Meddwl cadarnhaol yn RhCT

Bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei gyhoeddi ar 19eg o Orffennaf 2019.

Rhondda

Clwb Ieuenctid Eglwys Hope Rhondda – Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Waun Wen – Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Treorci – Dydd Mawrth 9fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Ferndale – Dydd Mawrth 9fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Ynyshir – Dydd Mercher 10fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid ‘Pop Inn’ – Dydd Iau 11eg o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Capel Resource Centre – Dydd Iau 11eg o Orffennaf

Cynon

Clwb Ieuenctid Parc Gwernifor – Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Canolfan Aman – Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid St John – Dydd Mercher 10fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Penderryn – Dydd Mercher 10fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Penywaun  – Dydd Mercher 10fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid y ‘Tin’ – Dydd Iau 11eg o Orffennaf

Taf

Clwb Ieuenctid Bryn Celynnog  – Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Tonyrefail – Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Ilan – Dydd Mawrth 9fed o Orffennaf 
Clwb Ieuenctid Muni Pontypridd – Dydd Mawrth 9fed o Orffennaf 
Clwb Ieuenctid Cymunedol Llanhari – Dydd Mercher 10fed o Orffennaf 
Clwb Ieuenctid Glyncoch – Dydd Iau 11eg o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Garth Olwg – Dydd Iau 11eg o Orffennaf
Clwb Ieuenctid y Ddraenen Wen – Dydd Iau 11eg o Orffennaf
Clwb Ieuenctid Ysgol Llanhari – Dydd Iau 11eg o Orffennaf

Am fwy o wybodaeth am sut i ymuno a’r prosiect cysylltwch a Andrew Burrows trwy e-bost andrew.burrows@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 07887450750.

Rhywbeth i ddweud?