Dy Hawliau

Updated:
Dim Sylwadau

Mae’r rheolau neu ddeddfau yr ydyn ni, fel cymdeithas, yn eu dilyn yn bodoli er mwyn sicrhau bod safonau ymddygiad a threfn yn y wlad. Drwy gadw at y deddfau yma, mae’r bobl yn y gymdeithas yn derbyn gofal ac amddiffyniad gan y llywodraeth.

Mae hawliau hefyd yn amddiffyn pob un ohonom ni drwy sefydlu’r anghenion sylfaenol sydd gan bob person er mwyn byw ein bywydau. Mae mynediad at addysg am ddim, gofal iechyd, a’r rhyddid o ryfel a chamdriniaeth ymhlith y nifer o hawliau sydd gennym ni fel bodau dynol.

Rhywbeth i ddweud?