Iechyd a lles

Updated:
Dim Sylwadau

Mae dy Iechyd a dy Les yn bwysig – dim ond un corff sydd gyda phob un ohonon ni a rhaid i hwnnw bara am oes –  rhaid i ni ofalu amdanon ni ein hunain. Yn y rhan yma, mae gwybodaeth sy’n ymwneud â sut i gadw dy hunan yn iach ac yn ddiogel, a hefyd, rai awgrymiadau ar sut i gynnal iechyd meddyliol ac emosiynol da. Efallai bydd yr wybodaeth yma’n ddefnyddiol i ti neu i un o dy ffrindiau. Os dei di o hyd i rywbeth defnyddiol, cofia ei rannu gyda dy ffrindiau a dy deulu. Os na ddei di o hyd i’r hyn rwyt ti’n chwilio amdano, cer i ofyn i Nain WICID. Bydd hi’n ceisio ymateb o fewn 72 awr (3 diwrnod).

Rhywbeth i ddweud?