Gwasanaethau Iechyd Rhywiol ac Atal Cenhedlu

Updated:
Dim Sylwadau
Gwasanaethau Iechyd Rhywiol ac Atal Cenhedlu

Oherwydd y sefyllfa Covid bresennol, dim ond clinigau cyfyngedig sy’n parhau ar hyn o bryd, os oes angen i chi gyrchu unrhyw gwasanaeth Iechyd Rhywiol Integredig neu os oes angen i chi gysylltu â’r nyrsys iechyd rhywiol, gweler gwybodaeth y clinig isod:

Ysbyty Dewi Sant (ardal Rhondda / Taf)

Mae llinellau brysbennu yn agor rhwng 9am a 7pm Dydd Llun – Dydd Iau a 9am-3pm ar Ddydd Gwener.
Mae pob galwad naill ai’n cael ei threialu gan Nyrs neu Dr, rhaid i’r apwyntiad wedi’i drefnu i gasglu dulliau atal cenhedlu.
Bydd unrhyw gleifion symptomatig / brys risg uchel cael apwyntiad wyneb i wyneb â Meddyg.
Y Llinell Brysbennu yw 01443 443836

Darpariaeth Merthyr / Cynon

Mae Llinellau Brysbennu ar agor Dydd Llun –  Dydd Gwener am  9am-3pm
Galwadau wedi’u treialu yn unol â Ysbyty Dewi Sant a chasglu meddyginiaeth neu apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi’u trefnu ar gyfer Ysbyty Cwm Cynon a Kier Hardie.
Llinell Brysbennu yw 01685 728272

Clinig Bodywise / PAS

Opsiwn Hunan-gyfeirio i ffonio 01443 443192 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am – 3pm (ar gyfer Ysbyty Dewi Sant)
Ar gyfer Merthyr a Cynon defnyddiwch eu llinell brysbennu arferol.
Bydd ymgynghoriadau dros y ffôn, a all merched newydd ddod i mewn i gasglu eu meddyginiaeth a’u dulliau atal cenhedlu.
Bydd pob mater diogelu / merch fregus yn cael ei weld wyneb yn wyneb.
Dim ond os oes angen sganiau, byddant yn cael eu cario.

Rhywbeth i ddweud?