Profiad Gwaith Rhithwir 2021

Updated:
Dim Sylwadau

Rhaglen Profiad Gwaith Rhithwir Cyngor RCT 

Helo bawb a chroeso i Raglen Profiad Gwaith Rhithwir Cyngor RCT ar gyfer 2021 a ddaeth i chi gan y Tîm Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant (EET) mewn partneriaeth ag YEPS. 

Ers mis Mawrth 2020, mae’r byd gwaith wedi newid yn ddramatig ac mae llawer o bobl yn dal i addasu a dod i arfer â rhai o’r ‘normau’ newydd. Roedd llawer o’r farn bod syniadau fel; gweithio o gartref, cyfarfodydd rhithwir, anwythiadau ar-lein a chydweithio ar y cwmwl flynyddoedd i’r dyfodol. Fodd bynnag, mae’r pandemig wedi ein gorfodi i addasu a goresgyn ac wrth wneud hynny mae’n debyg wedi newid y byd gwaith am byth! 

Un o’r rhwystrau mwyaf y mae pobl ifanc yn eu hwynebu rhag dod i mewn i’r gweithlu yw eu ‘diffyg profiad’ ac un o’r agweddau mwyaf negyddol o’r pandemig fu’r anallu i unrhyw un gymryd rhan mewn profiad gwaith. Mae profiad gwaith yn aml yn ddechrau eich taith i mewn i waith ac yn caniatáu ichi ‘roi cynnig ar’ rôl neu gwmni i weld a yw’n rhywbeth yr hoffech ei wneud pan fyddwch yn gadael addysg. Mae’n rhoi enghreifftiau amlwg i chi o pan rydych chi wedi bod mewn amgylchedd gwaith sydd yn ei dro yn cynyddu eich profiad ac yn gwneud ceisiadau am swyddi yn y dyfodol yn fwy trawiadol. 

Er mwyn rhoi cipolwg i chi ar ychydig o’r gyrfaoedd sydd ar gael ar draws Cyngor RhCT, y mae llawer ohonynt mewn sectorau twf, mae banc o fideos profiad gwaith y byddwch yn gallu eu cyrchu yma; – 

Amser/
Diwrnod
 
D.Llun  D.Mawrth  D.Mercher  D.Iau  D.Gwener 
9.00 – 9.25  Cydlynydd
Prentisiaethau
 
Gwaith
Cymdeithasol
 
Gweithiwr Proffesiynol
Cyfeirio Ymarfer
 
Sgiliau
Cyflogadwyedd
 
Athro 
9.30 – 9.55  Gwasanaethau
Gwastraff
& Addysg
 
Fideograffydd  Marchnata  Peirianneg  Gwasanaethau
Digidol
 

Nawr, ni all cymryd rhan yn y rhaglen rithwir hon ddisodli’r profiad a gewch o ymgymryd â lleoliad wythnos mewn cwmni go iawn ond yr hyn y bydd yn ei wneud yw; – 

  • Rhoi gipolwg i chi ar sawl gyrfa proffil uchel.
  • Caniatáu i chi glywed gan weithwyr proffesiynol mewn nifer o rolau poblogaidd a rhyngweithio â nhw.
  • Cefnogi chi i nodi gyrfaoedd posib yn seiliedig ar eich personoliaeth.
  • Eich cyflwyno i ardaloedd twf ar gyfer De Ddwyrain Cymru i’ch helpu chi i ddeall pa swyddi a diwydiannau fydd yn debygol o dyfu a chrebachu yn y dyfodol.
  • Gwella’ch dealltwriaeth o’r prosesau sy’n gysylltiedig â chael swydd.
  • Cefnogi chi i osod nodau i gyrraedd eich gyrfa ddymunol.
  • Cefnogi eich lles meddyliol ac emosiynol. 

Bob dydd, bydd gweithgareddau newydd yn cael eu rhyddhau yn ogystal â 2 ddigwyddiad byw gyda gweithwyr proffesiynol mewn ystod o wahanol ddiwydiannau. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw creu neu fewngofnodi i’ch cyfrif WICID bob dydd a dilyn y cyfarwyddiadau ar gyfer y diwrnod hwnnw. 

Felly os gwelwch yn dda, cymerwch ran ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ar hyd y ffordd anfonwch nhw at eett@rctcbc.gov.uk  

Diolch!
Tîm EET 

Ewch i Ddiwrnod 1 

Ewch i Ddiwrnod 2

Ewch i Ddiwrnod 3

Ewch i Ddiwrnod 4

Ewch i Diwrnod 5

Rhywbeth i ddweud?