Raglen Profiad Gwaith Rhithwir

Updated:
Dim Sylwadau

Raglen Profiad Gwaith Rhithwir

Helo bawb a chroeso i Raglen Profiad Gwaith Rhithwir cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae’r fisoedd diwethaf wedi bod yn rhyfedd ac yn gythryblus ond gobeithiwn fod pawb yn edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair a mwy cadarnhaol.

Wrth siarad am y ddyfodol, rydym yn credu’n gryf iawn y gall profiad gwaith fod yn fantais fawr ar eich taith i beth bynnag yw’ch cam nesaf mewn perthynas â chyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Bydd profiad o amgylchedd gwaith go iawn a dealltwriaeth o’r sgiliau a’r rhinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn sicr o fod yn gymorth o ran llenwi ceisiadau ac ateb cwestiynau cyfweliad. Heb sôn, mae’n gyfle delfrydol i ddechrau archwilio pa fath o yrfa yr hoffech chi (neu na hoffech) ei dilyn yn y pen draw.

Mae pob un o’r fideos y byddwch chi’n eu gweld trwy gydol yr wythnos hon wedi cael eu ffilmio gan wirfoddolwyr ar eu ffonau smart. O ystyried y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid-19, rydym wedi gorfod cyfyngu ar nifer y gyrfaoedd y gallwn eu harddangos i chi. Wedi dweud hynny, mae Profiad Gwaith Rhithwir yn rhywbeth yr ydym yn wirioneddol awyddus i barhau i’w gynnig yn y dyfodol felly byddwn yn edrych i gael eich adborth ar ddiwedd y rhaglen.

Bydd y Rhaglen PGR yn rhedeg dros 5 diwrnod rhwng 13eg – 17eg o Orffennaf a bydd yn cael ei rhannu’n 3 phwnc; –

Diwrnod 1 (Dydd Llun 13eg Gorffennaf) – Paratoi ar gyfer profiad gwaith.

Diwrnod 2 (Dydd Mawrth 14eg Gorffennaf) – Archwilio gwahanol yrfaoedd.

Diwrnod 3 (Dydd Mercher 15fed Gorffennaf) – Sgiliau cyflogadwyedd a gwerthuso.

Diwrnod 4 a 5 (dydd Iau 16eg a dydd Gwener 17eg Gorffennaf) – Cyfle i goladu a chwblhau’r holl weithgareddau.

I weld yr amserlen llawn cliciwch yma: Amserlen

Bydd gweithgareddau newydd yn cael eu rhyddhau ddydd Llun, Mawrth a Mercher. Ni ddylai’r gweithgareddau hyn gymryd mwy nag 1 awr i’w cwblhau bob dydd a bydd gan gyfranogwyr tan ddydd Gwener yr 17eg o Orffennaf i gyflawni’r holl dasgau hyn i gael y Dystysgrif Profiad Gwaith Rhithwir.

Sut ydw i’n arwyddo i’r rhaglen?

Cyfarwyddiadau

Pob lwc!

Rhywbeth i ddweud?