JLS Yn Gwahanu

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae’n ddiwrnod trist i holl ffans JLS, gan fod y rhai gyrhaeddodd rownd derfynol The X Factor yn 2008 wedi datgan eu bod yn ymddeol o’r diwydiant cerddoriaeth ar ôl pum mlynedd.

Daeth y grŵp R&B – sef Aston Merrygold, 25, Marvin Humes, 28, Jonathan ‘JB’ Gill, 26, Oritse Williams, hefyd 26 – yn enwog yn 2008 ar ôl dod yn ail i Alexandra Burke ar y sioe gerddoriaeth realiti.  

Ysgrifennwyd y neges ganlynol ar wefan y bechgyn:

“I bob un JLSiwr, ein ffans annwyl dros y byd. Roeddem eisiau sicrhau eich bod yn clywed gan y pedwar ohonom ni, ein bod wedi penderfynu terfyn ein hamser fel band. Mae wedi bod yn siwrne anhygoel dros y 6 mlynedd diwethaf ac rydym wedi cyflawni llawer mwy o bethau nag y byddwn byth wedi breuddwydio oedd yn bosib.

“Diolch i chi gyd, eich cefnogaeth, eich cysegriad a’ch cariad, rydych wedi newid ein bywydau am byth a bydden ni ddim lle ydym ni heddiw heboch chi. Rydym yn y stiwdio ar hyn o bryd yn gweithio ar beth fydd ein halbwm diwethaf – Goodbye: The Greatest Hits. Byddwn yn dod a sengl newydd allan yn hwyrach yn y flwyddyn i gyd fynd gyda’r albwm a’r daith.

“Goodbye: The Greatest Hits Tour fydd y tro diwethaf i ni berfformio gyda’n gilydd fel 4 ac rydym eisiau sicrhau mai hwn fydd y daith gorau a’n bod yn gorffen ar uchafbwynt! Byddwn yn parhau i fod yn frodyr ac yn ffrindiau a ni fydd eich hogiau chi am byth. Byddwn yn parhau i weithio ar y Sefydliad JLS ar ôl i ni wahanu, am ein bod eisiau codi cymaint o arian ac ymwybyddiaeth â phosib am achosion gwych a’n partner Ymchwil Canser y DU.

“Rydym hefyd eisiau parhau’r etifeddiaeth cychwynnwyd 3 blynedd yn ôl gyda’r Sefydliad ac rydym yn gobeithio byddwch chi yn parhau i gefnogi hynny. Byddwn yn parhau i gefnogi ein gilydd ac rydym yn gobeithio byddwch chi’n mwynhau ein gwylio yn tyfu yn unigol yn ein penodau newydd wrth symud ymlaen. Rydym eisiau edrych ar y flwyddyn olaf yma fel dathliad o bopeth rydym wedi’i gyflawni gyda’n gilydd.

“Rydym yn gobeithio gallwch chi edrych yn ôl a chofio’r cyfnodau gwych i gyd rydych chi wedi bod yn gyfrifol amdanynt. Yr unig beth sydd ar ôl i ddweud ydy’r DIOLCH mwyaf am ddilyn ni o’r diwrnod cyntaf a phob diwrnod ers hynny. Chi ydy’r ffans gorau yn y byd a byddwn ni yn eich caru am byth. OJAM x”

Daeth y band hogiau yn enwog yn sydyn iawn ar ôl gorffen yn ail ar The X Factor yn ôl yn 2008. Yn ystod eu cyfnod byr gyda’i gilydd, enillodd y band dwy wobr Brit a chael pum rhif un yn y siartiau, heb sôn am werthu 10 miliwn o recordiau ac ennill pum gwobr MOBO.

Dywedodd Merrygold, beirniad ar y sioe dalent Sky 1 Got To Dance, wrth The Sun mai dyma oedd yr amser iawn i’r band wahanu: “Rydym yn parhau i fod yn ffrindiau gorau a byddwn ni am byth – ond dyma’r diwedd.”

Ychwanegodd Humes: “Mae’n gyfnod emosiynol. Nid oes posib dianc o hynny. Rydym ni wedi bod trwy gymaint gyda’n gilydd.”

Wyt ti wedi siomi bod JLS yn gwahanu? Wyt ti am fynd i’w gweld am y tro diwethaf ym Mhenwythnos Mawr Ponty? Sylwadau isod…

Gwybodaeth – Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl