Lloegr yn erbyn Cymru

By -
Dim Sylwadau

Mae gan Gymru record dda yn erbyn Lloegr yn Twickenham ond roedd Lloegr yn edrych am ei 15fed fuddugoliaeth gartref yn olynol. Mae Cymru wedi curo nhw yna tair gwaith yn y degawd diwethaf, sydd yn fwy nag unrhyw wlad arall yn y bencampwriaeth. Lloegr yn erbyn Cymru yw un o’r cystadlaethau gorau chwaraeon. Ar ôl rhoi argraff dda yn erbyn yr Alban, roedd gan Gymru siawns da.

Mae rhestr anafiadau Cymru yn dal i heintio’r chwaraewyr. Cafodd Leigh Halfpenny, chwaraewr gorau wythnos diwethaf yn fy marn i, ei orfodi allan achos o haint i’w troed. Roedd hyn yn ergyd mawr i Gymru.

Dechreuodd y gêm ar dempo uchel gyda’r ddau ochr yn gwneud camgymeriadau ar y cae gwlyb. Daeth y cais cyntaf yn yr ail funud ar ôl cic gyda phwysedd prydferth gan Owen Farrell o hanner ffordd. Dalodd May y bêl a sgoriodd y cais. Collodd Farrell y trosiad ond roedd Lloegr yn arwain gyda phum pwynt.

Roedd cicio yn frwydr fawr yn y gêm yma, a Lloegr oedd y rhai enillodd e. Rhoddodd Owen Farrell llawer o bwysau ar dri chefnwr amhrofiadol Cymru. Ar y llaw arall, doedd cicio Cymru ddim yn amrywiol iawn ac yn rhagweladwy, yn aml yn mynd i freichiau Mike Brown. Rhoddodd hyn llawer o feddiant a thiriogaeth i Loegr.

Sgoriodd May yr ail gais i Loegr yn yr 20fed munud. Ar ôl cyfnod hir o feddiant Saesneg, aeth y bêl yn llydan i Launchburry pwy wnaeth dadlwythiad arbennig i May a gwnaeth e sgorio’r cais. Gwnaeth Owen Farrell y sgôr yn 12-0 i orffen chwarter gêm wael o rygbi i Gymru.

Daeth Cymru yn agos iawn i sgorio yn y 23ain munud ond gwnaeth y TMO gwrthod beth oedd yn edrych fel cais clir i Gareth Anscombe. Roedd y gic gan Rhys Patchell i Steff Evans pwy wnaeth cicio fe nôl i’r cae gyda’i ben glin i Anscombe i osod hi ar y llawr yn edrych fel cais i fi a phawb yn y stadiwm, ond gwnaeth y swyddogion anghytuno. Ar ôl y gêm, gwnaeth World Rugby ymddiheirio am y camgymeriad. Roedd rhaid i Gymru setlo am y tri phwynt.

Torrodd Aaron Shingler, seren y gêm wythnos diwethaf, lawr y cae a rhedeg 50m cyn colli ei opsiynau pan gyrhaeddodd e’r ardal sgorio. Y sgôr am hanner amser oedd 12-3 i Loegr.

Daeth Scott Williams yn agos i sgorio ar ôl awr. Cafodd ei stopio gan dacl ardderchog gan Sam Underhill wrth i Williams neidio am y llinell gais. Neidiodd Williams yn rhy gynnar felly roedd hi’n anodd iddo fe i gyrraedd.

Sgoriodd Anscombe cic gosb yn y 76ain munud i ddod a’r gêm o fewn cais a throsiad i Gymru. Roedd y munudau olaf yn dynn iawn ond llwyddodd Lloegr i ddal ymlaen rhywsut. Y sgôr terfynol oedd 12-6 i Loegr.

Mae Cymru yn mynd i Stadiwm Aviva mewn pythefnos i wynebu Iwerddon. Os gollwn ni i Iwerddon, bydd gobeithion Cymru i ennill y bencampwriaeth yn dod i ben.

https://www.sixnationsrugby.com/en/wales/index.php

Pethau i’w Gwneud

 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl