Macbeth yng Nghastell Caerffili

By -
Dim Sylwadau

Mae Macbeth yn un o storiâu mwyaf enwog William Shakespeare ac mae hynny’n amlwg oherwydd mae e dal yn cael ei berfformio heddiw a hyd yn oed yn iaith wahanol! Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn gwneud cynhyrchiad o’r dasied enwog sydd wedi cael ei gyfieithi gan Gwyn Thomas yn Gastell Caerffili.

Mae Macbeth yn stori sydd yn cael ei astudio pob blwyddyn yn ysgolion ar draws y byd. Mae’r stori wleidyddol a hanesyddol yn drist iawn! Mae’r cadfridog o’r Alban o’r enw Macbeth yn derbyn proffwydoliaeth gan 3 wrach ei fod e mynd i fod yn frenin. Mae hyn yn cymryd Macbeth ar daith o euogrwydd a pharanoia.

Rydych yn cerdded o gwmpas y castell arswydus yn y nos ac yn gweld rhannau gwahanol o’r sioe. Mae’r goleuadau effeithiol yn gwneud hi’n fwy dramatig ac ofnus. Mae’r lleoliad yn berffaith ar gyfer y cynhyrchiad achos rydych wir yn cael teimlad am yr amser. Roedd yr actio yn ardderchog gan Richard Lynch, Ffion Dafis a gweddill y cast yn portreadu eu cymeriadau yn berffaith. Cyfarwyddo da gan Arwel Gruffydd hefyd.

Mae’r sioe yma yn cael ei berfformio yng Nghastell Caerffili rhwng y seithfed a’r deunawfed o Chwefror. Mae’r sioe hefyd yn cael ei ffilmio felly mae pobl gallu gwylio fe ar draws Cymru yn ei sinema leol.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl